Terug naar overzicht

‘Selectie na de poort hoeft niet in de wet’

Koepelorganisaties HBO-raad en VSNU vinden het niet nodig om de selectie van studenten in het propedeusejaar bij wet vast te leggen. Studentenbond LSVb ziet het helemaal niet zitten om al in het eerste jaar studenten te schiften op kwaliteit.
Volgens een uitgelekte concept-wettekst wil staatssecretaris Rutte laten vastleggen dat studenten al in het eerste jaar worden verdeeld op kwaliteitsniveau om zo de toppers en de floppers er uit te halen. Een nadere toelichting wil het ministerie niet geven.
Maar volgens het veld is er weinig nieuws onder de zon. Vrijwel alle hogescholen en steeds meer universiteiten selecteren nu al via het negatieve bindende studieadvies. Een deel van hen zorgt bovendien dat hun topstudenten zich niet gaan vervelen, door ze de mogelijkheid te geven extra vakken te volgen of ze deel te laten nemen aan een honours programme. Woordvoerders van VSNU en HBO-raad laten dan ook weten dat instellingen een dergelijke passage in de wet overbodig vinden.

De LSVb is tegen het voornemen van de staatssecretaris. Voorzitter Jonathan Mijs vraagt zich af of het mogelijk is om het niveau van een student al aan het begin van zijn opleiding te bepalen. (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?