Terug naar overzicht

Social Workstudenten gaan ondernemingen opzetten

Twee groepen tweedejaars Social Work gaan dit blok ondernemingen ontwikkelen. Met alles erop en eraan, van een ondernemings- en een marketingplan tot een financiële verantwoording. De onderneming met het beste ontwerp, wordt echt op poten gezet.

Het gaat om studenten die de major Maatschappelijk Ondernemen volgen. De onderneming die zij gaan ontwikkelen, moet activiteiten gaan bedenken en uitvoeren op het gebied van educatie, recreatie en cultuur. Doelgroep zijn kwetsbare groepen in de stadswijken.
De studenten gaan eerst onderzoeken waar behoefte aan is. Op 5 december gaan ze bijvoorbeeld een kijkje nemen in de buitenwijken van Lille. Daar vonden net als in andere Franse steden onlangs rellen plaats.
Aan het eind van het blok moeten de ontwerpen van de ondernemingen worden gepresenteerd aan een jury, die bestaat uit Paul Appel, directeur van de Academie voor Sociale Studies, deeltijddocent Paul Walraven en een afgestudeerde Social Worker. Zij bepalen welke opzet de beste is.
De onderneming moet daarvoor niet alleen echt iets toevoegen aan de hulpverlening aan kwetsbare groepen in de stad, maar ook de organisatie moet goed in elkaar zitten.
Het ontwerp dat het beste aan deze criteria voldoet, gaat echt opgezet worden. De studenten kunnen bij deze onderneming de komende jaren projecten, stageplekken en afstudeeropdrachten doen. De onderneming maakt ook deel uit van het kennisteam van de major Maatschappelijk Ondernemen. Aan de onderneming wordt gericht onderzoek gekoppeld.
De opdracht komt overeen met de praktijk van een sociaal-cultureel werker, aldus docent/ontwikkelaar Jeroen Gradener. De student leert in ‘zijn’ onderneming hoe personeelsbeleid eruit ziet en hoe middelen worden beheerd. Ook acquisitie en fondswerving horen daarbij. In rapporten moet verantwoording worden afleggen.
In het project werken de vol- en deeltijdstudenten uit Den Bosch en Breda die voor deze major kozen, samen. Het gaat jaarlijks terugkeren. (PM)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?