Terug naar overzicht

Student kandidaat-voorzitter medezeggenschapsraad

Dennis van Nieuwenhuijzen, student Maatschappelijk Werk & Dienstverlening in Den Bosch, heeft zich opgeworpen als toekomstig voorzitter van de Avans Medezeggenschapsraad (AMR). Zijn kandidatuur heeft protest uitgelokt bij de ambtelijk secretaris van de medezeggenschapsraad.

Het komt niet vaak voor dat een student voorzitter van een centrale medezeggenschapsraad van een universiteit of hogeschool wordt, maar mogelijk is het wel. Zo werd Leon van de Moosdijk, student HBO-rechten in Tilburg, in 2003 tot voorzitter van de centrale medezeggenschapsraad van Fontys Hogescholen gekozen.
Kansloos is Van Nieuwenhuijzen zeker niet, omdat voor het eerst sinds jaren alle studentenzetels in de raad zijn gevuld. Als hij zijn medestudenten achter zich krijgt, kan hij rekenen op de helft van de stemmen. Hij moet het opnemen tegen drie kandidaten vanuit de personeelsgeleding.
De verkiezing staat gepland voor volgende week dinsdag.

De secretaris van de AMR, tevens hoofd van het Bureau Medezeggenschap, John de Wit, is niet blij met de ambities van Van Nieuwenhuijzen. Hij heeft formeel bezwaar aangetekend tegen de kandidatuur. De secretaris is hiërarchisch ondergebracht bij de Dienst Personele en Administratieve Ondersteuning. Functioneel wordt hij echter aangestuurd door de voorzitter van de medezeggenschapsraad. Volgens De Wit kan iemand die niet werkzaam is bij Avans Hogeschool geen leidinggevenjde functie krijgen. Daarmee zou een voorzittersbenoeming van Van Nieuwenhuijzen een onwettig besluit zijn.
De Wit meldt in zijn bezwaar ook ‘een aantal praktische bezwaren’, die hij niet toelicht ‘omdat dat een zaak van de AMR is’. Hij adviseert Van Nieuwenhuijzen zijn ambities waar te maken door te dingen naar het vice-voorzitterschap.

Van Nieuwenhuijzen heeft boos gereageerd op de stap van de ambtelijk secretaris. In een rondschrijven aan zijn medestudenten in de raad laat hij weten: ‘Ik vind dit schandalig.’ Hij was vanmorgen niet voor een toelichting bereikbaar.
John de Wit is op zijn beurt boos op Van Nieuwenhuijzen omdat die zijn bezwaar heeft rondgestuurd. Hij wil niet inhoudelijk reageren.
De voorlopig voorzitter van de AMR, Ab Bobbink, zegt dat een student zich hoe dan ook kandidaat moet kunnen stellen voor het voorzitterschap. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?