Terug naar overzicht

Tune Techniek bundelt activiteiten om techniek te promoten

Verschillende initiatieven en activiteiten bundelen om techniek en het technische beroepsonderwijs in West-Brabant te promoten. Dat is het doel van het project Tune Techniek dat vanmiddag werd gestart met een bijeenkomst in de Kamer van Koophandel in Breda. Ook Avans Hogeschool neemt deel.

Techniek dreigt door de vergrijzing van technisch personeel en een slechte instroom in de opleidingen in het slop te raken Daarom ondernemen verschillende partijen in West-Brabant actie om het imago van de sector te verbeteren. Het project Tune Techniek moet ervoor zorgen dat die initiatiefnemers elkaar niet voor de voeten lopen, dezelfde activiteiten organiseren en jongeren met verschillende boodschappen benaderen.
In totaal doen er 19 verschillende initiatieven mee. Avans heeft drie projecten. Twee zijn er gericht op middelbare scholieren. ‘We willen laten zien wat je kunt met een technische opleiding. Veel scholieren denken direct aan het krijgen van vieze handen, maar daar klopt niets van’, zegt projectleider Astrid Damen. Het is onder andere de bedoeling dat leerlingen uit 5 havo en 6 vwo mee gaan lopen bij een bedrijf met een stagiair of afstudeerder van Avans. ‘Dat is nodig, want jonge mensen zien steeds minder van techniek. De meeste bedrijven zitten weggestopt op een bedrijventerrein’, vertelt Damen.

Ook de scholieren van 3 havo en 3 vwo worden betrokken bij techniek. Dit project zal ‘Kennismaking techniek’ gaan heten. De leerlingen voeren daarbij proefjes uit bij de technische academies. Hetzelfde gebeurt nu bij de Wetenschap- en Techniekweek.

Avans ondersteunt ook een project dat zich richt op de doorstroom van mbo naar hbo. Liesbeth Franken, projectleider bij het Leer- en Innovatiecentrum legt uit waarom dit nodig is. ‘Vijftig procent van de leerlingen bij de technische opleidingen komt van het mbo. We hopen Door een betere afstemming tussen de opleidingen hopen we dat meer doorstromers de opleiding afmaken. Ze moeten het beste uit zichzelf kunnem halen.’

De provincie Noord-Brabant betaalt in de jaren 2006 en 2007 zeshonderdduizend euro. Volgens beleidsmedewerker Innovatie en Arbeidsmarkt bij de Provincie Noord-Brabant Tom van de Schoot, is het de bedoeling van Tune Techniek dat er een keten ontstaat. ‘Techniek kampt met een imagoprobleem. Dat moet opgelost worden. Dit project is een goed begin, omdat er hier een aaneenschakeling ontstaat van initiatieven die ervoor zorgen dat mensen vanaf de basisschool tot het bedrijfsleven met techniek in aanraking komen.’ (MvD)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?