Terug naar overzicht

VVD wil aandeelhoudersvergadering hogescholen en universiteiten

De VVD vindt dat universiteiten en hogescholen elk jaar een vergadering moeten beleggen voor belanghebbenden: studenten, medewerkers en afnemend bedrijfsleven. Staatssecretaris Rutte vindt het een goed plan, maar wil het niet in de wet opnemen.

Rutte – gisteren met de Tweede Kamer in debat over bestuur en medezeggenschap in het hoger onderwijs – liet zijn partijgenoot Visser weten dat hij het idee ‘spannend’ vindt. ‘Zo’n sporthal vol met mensen, het bestuur met een heldere verantwoording op een podium. Het is natuurlijk geweldig, maar om het nou te verplichten?’ De bewindsman kreeg bijval van CDA-woordvoerder Cisca Joldersma. ‘Dit is nou typisch iets wat de instellingen zelf kunnen organiseren met hun achterban.’
Maar VVD-woordvoerder Visser gaf zich niet gewonnen: ‘Het is de ideale mogelijkheid om het bestuur aan studenten, bedrijfsleven en medewerkers te laten uitleggen waarom ze hun keuzes maken en hoe de vlag er bij hangt met de innovatie en de financiën.’ Later dit jaar komt Visser met een amendement. 

De bij het debat aanwezige partijen zochten samen met de staatssecretaris naar de rol die de overheid in de besluitvorming van instellingen heeft. Is dit een exclusieve taak voor belanghebbenden als studenten en het bedrijfsleven? Of houdt de overheid een sturende rol? Van dat laatste is staatssecretaris Rutte overtuigd: ‘We pompen jaarlijks miljarden in het hoger onderwijs. Dan lijkt het me logisch dat we daar ook voorwaarden aan stellen. Al moet dat straks waarschijnlijk wel anders.’
Hoe precies wil Rutte nog niet kwijt. ‘De wet ligt voor advies bij de Raad van State en het zou ongepast zijn om daar nu te veel over uit te weiden.’ Wel gaf hij iets meer duidelijkheid over de positie van de raden van toezicht van instellingen. Zo wil hij bij wet voorkomen dat de bestuurder van de ene instelling in de toezichtsraad van de andere zit. Maar het gaat hem te ver om een van de leden verplicht te laten benoemen door de medezeggenschapsraad.  

De suggestie van het CDA om wettelijk te regelen dat de inspraakraden en de raad van toezicht minimaal één maal per jaar overleggen, kon wel op Ruttes instemming rekenen. (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?