Terug naar overzicht

Bonussen voor durf en de nek uitsteken

Het geven van bonussen aan medewerkers is een mogelijkheid om gewenst gedrag te stimuleren. Dat stelt de directie van de Academie voor Sociale Studies in een brief aan de academieraad.

De Academie voor Sociale Studies heeft vorig studiejaar zeventien keer een financieel extraatje van duizend euro bruto uitgekeerd. Reden voor de academieraad om de directie te vragen wat voor beleid hieraan ten grondslag ligt.

Het geven van bonussen is – naast een blijk van individuele waardering – bedoeld als signaal met betrekking tot gewenst gedrag, stelt academiedirecteur Paul Appel in een schriftelijk antwoord aan de raad. Vorig studiejaar was de attitude ‘je nek uit durven steken’ het criterium om personen al dan niet te belonen.

Het gewenst gedrag is afgeleid van de basiswaarden van Avans Hogeschool, zoals openheid, respect, actieve deelname en maatschappelijke aandacht. Het verlenen van bonussen past in een beloningssystematiek waarin meer wordt gekeken naar individuele prestaties, schrijft de directeur.

Wie in aanmerking voor het douceurtje wil komen, moet behalve het vertonen van gewenst gedrag laten zien dat hij of zij meer heeft gedaan dan verwacht mocht worden. Dit laatste criterium is niet goed te definiëren, stelt Appel. Maar het gegeven dat een bonus eenmalig is, rechtvaardigt dat de criteria voor toekenning ‘minder hard’ zijn.

De directie zal dit jaar doorgaan met het verlenen van bonussen. De criteria staan in het teken van discipline, doorzettingsvermogen en durf. Er komt geen beleidsplan over de verstrekking van de bonussen en de academieraad heeft volgens de directeur geen zeggenschap over het toekennen van de financiële prikkels. (GR)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?