Terug naar overzicht

Chemische Technologie verhuist naar andere academie

De Bredase opleiding Chemische Technologie verhuist van de Academie voor Technologie en Management (ATM) naar de Academie voor de Techniek van Gezondheid en Milieu (ATGM). De academies hopen op die manier de opleiding nieuw leven in te blazen.

Er schreven zich dit jaar te weinig studenten in voor Chemische Technologie (CT) om een groep eerstejaars te starten. Daardoor dreigt de opleiding te verdwijnen. Nu zij ondergebracht wordt bij de ATGM, kan zij wellicht meeliften met de opleiding Chemie. Algemeen is de belangstelling voor deze opleiding sterk toegenomen. In Breda verdubbelde het aantal Chemiestudenten.
CT past goed bij Chemie, menen de verantwoordelijke academiedirecteuren Harrie de Werd (ATM) en Cally Bruschinski. ‘Landelijk zie je dat Chemie en CT overal worden gecombineerd’, zegt Bruschinski.
De opleiding gaat bij de ATGM deel uitmaken van een brede bachelor met de opleidingen Chemie, Milieukunde en Biologie & Medisch Laboratoriumonderzoek. Het gaat om drie relatief kleine opleidingen waar volgens Bruschinski er nog goed een bij kan. ‘Dan kun je efficiënter werken.’ Bovendien werden al regelmatig docenten van Milieukunde, vaak chemische technologen, ingeschakeld bij de lessen van CT. Door de opleiding bij ATGM onder te brengen ziet de directeur ook allerlei mogelijkheden voor uitbreidende minors (keuzevakken).
Een werkgroep gaat uitwerken hoe CT het beste in de brede bachelor kan worden ondergebracht. Studenten kunnen dan na een brede propedeuse kiezen voor de major CT, maar ook in het eerste jaar kan de student die voor CT heeft gekozen zich daar al op richten. ‘Daarvoor hebben we het systeem van de proftaken. Bij een project hebben de studenten verschillende rollen die passen bij hun voorkeur’, legt Bruschinski uit.
De huidige studenten (ongeveer negentig tweede-, derde- en vierdejaars) zullen van de wijziging niks merken, zeggen de directeuren. Ze kunnen gewoon op de dezelfde plek, met dezelfde docenten en hetzelfde onderwijsprogramma verder. (PM)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?