Terug naar overzicht

Cv-database voor hoger opgeleide allochtonen

Voor allochtone studenten in het hoger beroeps- en wetenschappelijk onderwijs is het nog steeds moeilijk om een stageplaats en na om het afstuderen een baan te vinden. Om vraag en aanbod elkaar te laten ontmoeten, heeft ECHO de ECHO Talent base ontwikkeld. Staatssecretaris Rutte lanceert deze vandaag.

Uit onderzoek van Regioplan in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid blijkt dat vraag en aanbod van allochtoon talent elkaar niet bereiken. Op de Talent base kunnen studenten van allochtone afkomst die over uitstekende studieprestaties beschikken en maatschappelijk betrokken zijn hun cv achterlaten. Multinationals in Nederland die op zoek zijn naar talentvolle hoger opgeleiden van allochtone afkomst verbinden zich aan de cv-database.
ECHO is een centrum voor de bevordering van deelname van allochtonen aan de samenleving en in het bijzonder aan het hoger onderwijs. Jaarlijks reikt de ECHO Foundation een award uit aan het toptalent onder de studenten uit het hoger onderwijs. Hierbij richt de Foundation zich op studenten van allochtone herkomst. (MW)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?