Terug naar overzicht

Darwin overleeft rechtszaak

‘Intelligent design’ is geen wetenschap en mag op Amerikaanse middelbare scholen niet tijdens biologielessen worden onderwezen. Dit oordeel van de rechter in de Verenigde Staten is een gevoelige klap voor Amerikaanse christenactivisten, die een felle strijd voeren tegen de evolutietheorie.

Het schooldistrict van Dover in de Amerikaanse staat Pennsylvania heeft de grondwet geschonden door leerkrachten te verplichten een verklaring voor te lezen die de ID-theorie propageert. Intelligent design heeft overduidelijk een religieuze achtergrond en hoort daarom niet thuis in het biologieonderwijs, vindt de rechter.
De verklaring die de biologieleraren moesten voorlezen, meldde dat het darwinisme nog getest moest worden en dat er gaten in de bewijsvoering zaten. De evolutieleer zou slechts één van de mogelijke theorieën over het ontstaan van de diersoorten zijn. Volgens CNN moesten de docenten bovendien verwijzen naar enkele handboeken over de intelligent-design-theorie.
Elf ouders dienden een aanklacht in met steun van de American Civil Liberties Union. Dagblad The Guardian meldt dat de zaak als proefproces gold. Darwin blijkt nog altijd de sterkste en overleeft tot nu toe alle aanvallen.

Volgens de ID-theorie zijn er in de natuur complexe mechanismen die – anders dan darwinisten beweren – niet door natuurlijke selectie tot stand kunnen zijn gekomen. Ter illustratie: het is niet aannemelijk dat een muizenval tot stand komt doordat er eerst een plankje ontstaat, dan een veer, dan een klapijzertje, dan wat kaas enzovoorts. De alternatieve hypothese is dat een ‘ontwerper’ er de hand in heeft gehad. Die ontwerper zou de bijbelse God kunnen zijn, maar ID-theoretici doen meestal alsof het slechts toeval is dat zijzelf religieus zijn.

In Nederland deed wetenschapsminister Maria van der Hoeven stof opwaaien toen zij leek te sympathiseren met de ID-theorie. Haar verweer was dat een dergelijke benadering in de biologie goed zou zijn voor de integratie. Moslimjongeren zouden zich dan meer voor school interesseren. (BB/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?