Terug naar overzicht

‘e-Portfolio vooral begeleidingsinstrument’

Het onderwijs is nog steeds niet goed genoeg voorbereid op de toekomst, merkten Marlies Otten en Rudi Clause, medewerkers van het Leer en Innovatie Centrum tijdens hun bezoek aan een congres over het ePortfolio in Cambridge eind oktober.

Volgens de organisatie heeft iedere Europese burger in 2010 een elektronisch portfolio. ‘Die studenten hebben we nu in huis,’ zegt Otten.
Een portfolio is een goed instrument om te komen tot verdieping in het leerproces, meent Clause. Maar dan moet het wel worden gezien als een begeleidingsinstrument, waarin de student kan reflecteren op zijn producten. Het voordeel van de elektronische variant is dat studenten behalve teksten, ook foto’s, filmpjes en weblogs kunnen plaatsen.

Otten verbaasde zich over de conservatieve manier waarop sommige Europese hogescholen het portfolio zagen. ‘Zij gebruikten het veel meer als losse opdracht.’ Otten en Clause zien meer in de integrale aanpak waarbij studenten diverse producten in het portfolio plaatsen en (laten) becommentariëren. De pabo, de Academie voor Algemeen en Financieel Management en de duale varianten van Accountancy en Bedrijfseconomie in Breda doen het al op die manier. (MvH)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?