Terug naar overzicht

Fysiotherapie scoort ‘nog beter dan verwacht’

Zestien keer ‘goed’, vier keer ‘voldoende’, één keer ‘excellent’. De Bredase opleiding Fysiotherapie krijgt hoge cijfers van het visitatiepanel, dat de opleiding 1 en 2 november bezocht. ‘We kregen nog betere cijfers dan wij onszelf in de zelfevaluatie gaven’, zegt projectleider accreditatie Joke Hageman.

De opleiding ontving de uitslag afgelopen maandag van het visitatiepanel van de NQA (Netherlands Quality Agency), een organisatie die de kwaliteit van opleidingen beoordeelt.
Het niveau van de opleiding, de toetsing, de studiebegeleiding, het onderwijsrendement. Het werd allemaal ‘goed’ gevonden. Evenals twaalf andere aspecten van het onderzoek, zoals de relatie met het werkveld.
Het panel was volgens de projectleider ook erg te spreken over het nieuwe competentiegericht onderwijs (cgo), dat de opleiding dit jaar in het eerste jaar invoerde. ‘Ze vroegen zich wel af waarom we zijn overgestapt van probleemgestuurd onderwijs (pgo) naar cgo, want het pgo vonden ze ook goed. Ik denk dat we met het cgo-onderwijs beter aansluiten bij de beroepspraktijk.’
Over de inzet van het personeel zijn de studenten dik tevreden, merkte het visiterende panel. ‘Studenten waren lovend over de praktijkgerichtheid van de docenten’, staat in het rapport. Ook de vakinhoudelijke kant wordt als ‘goed’ beoordeeld.
Over de wijze waarop de opleiding aan zichzelf werkt, is het panel onder de indruk. Er wordt goed geëvalueerd, voor verbeterpunten worden projecten opgezet. Het onderdeel ‘maatregelen tot verbetering’ scoorde dan ook een ‘excellent’. ‘Het gaat er vooral om dat we hebben vastgelegd wat we doen. Bijvoorbeeld dat we evaluaties terugkoppelen naar de student. Belangrijk is ook dat we onze bevindingen omzetten in concrete acties’, zegt Hageman.
Voldoendes vielen vooral op aspecten die met de organisatie hebben te maken, zoals roostering, en de ‘materiële voorzieningen’. Er zijn bijvoorbeeld te weinig werkplekken voor studenten, constateerde het panel. Op dat laatste punt lijdt de opleiding onder een oud gebouw, locatie Verbeetenstraat, met beperkte voorzieningen. Binnen enkele jaren verhuist Fysiotherapie naar de nieuwbouw aan de Hogeschoollaan.
Ook het onderdeel ‘kwantiteit personeel’ beoordeelde het panel als ‘voldoende’. De docenten ervaren een behoorlijke werkdruk, vooral sinds de reorganisatie, waardoor opleidingshoofden verdwenen en ondersteunende diensten gecentraliseerd zijn. ‘Maar zij zijn nog steeds enthousiast over en trots op de opleiding’, valt te lezen.
Volgens de huidige normen zijn er genoeg docenten op het aantal studenten, maar volgens Hageman wordt de werkdruk als hoog ervaren omdat de docent-uren niet altijd efficiënt gebruikt worden. Doordat de opleidingshoofden werden afgeschaft, is niet altijd duidelijk wie wat doet. Een projectplan dat nu start, moet daar verbetering in brengen.
Met dit rapport staat de opleiding niets in de weg om door accreditatieorgaan NVAO ‘geaccrediteerd’ wordt. De NVAO doet dit op basis van het NQA-rapport. Accreditatie is nodig om voor overheidsbekostiging in aanmerking te blijven komen. (PM)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?