Terug naar overzicht

‘Geachte heer/mevrouw bachelor…’

Stel dat je een brief wilt schrijven aan ene Diederik van Lynden die een master natuurkunde heeft gedaan, wat zet je dan op de envelop? Volgens het boek Titels, graden & titulatuur kiezen beschaafde lieden voor ‘De weledelgeleerde heer D. van Lynden MSc’.
Dit is misschien een eenvoudig voorbeeld, maar het kan ingewikkelder. Wat moet je schrijven als Diederik van Lynden een baron is die een hbo-bachelor muziekdidactiek heeft afgerond? Dan is hij ‘De hoogwelgeboren heer D. baron van Lynden B Mus Ed’. De hbo-titel achter Lynden staat voor ‘bachelor of music in education’.
Wanneer het niet om Diederik van Lynden gaat, maar om Vanessa van Lynden-de Boer, dan wordt de volledige aanspreektitel ‘De hoogwelgeboren vrouwe V. barones van Lynden-de Boer B Mus Ed’. Erg adellijk klinkt het niet meer, maar het hoort nu eenmaal zo.
Wie een juridische hbo- of wo-bachelor heeft gedaan, krijgt tegenwoordig de titel LLB achter zijn naam. Het verschil in niveau valt daar niet uit op te maken. Wie een juridische wo-master heeft afgerond, is LLM. Een academisch achtervoegsel ‘A’ (arts) of ‘Sc’ (science) hoort daar niet bij.

Oude titels als doctorandus en meester in de rechten bestaan nog wel, maar je krijgt ze niet vanzelf. Als je dus met alle geweld de afkorting mr. of drs. voor je naam wil zetten, moet je een officiële beschikking aanvragen bij de IB-groep, afdeling diplomawaardering.

Het boek is geschreven door G.H.A. Monod de Froideville (ceremoniemeester van Hare Majesteit de Koningin) en E.A.S. Crena de Iongh-den Beer Poortugael (gewezen chef de bureau bij de hofmaarschalk van Hare Majesteit de Koningin). Uit de inleiding blijkt hun drijfveer: ‘Veel mensen hechten aan de goede vormen die berusten op traditie en de hoffelijkheid jegens de geadresseerde. Hoffelijkheid is immers onontbeerlijk voor goede verhoudingen binnen het maatschappelijk verkeer.’ (BB/HOP)

Titels, graden & titulatuur, door G.H.A. Monod de Froideville & E.A.S. Crena de Longh-den Beer Poortugael, Sdu Uitgevers, Den Haag, 2005, ISBN 90 12 10921 3, € 19.95.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?