Terug naar overzicht

Hoger onderwijs en werkgevers gaan intensiever overleggen

Koepelorganisaties VSNU en HBO-raad zijn met werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland overeengekomen dat ze structureel gaan samenwerken.

Met de ondertekening van een speciaal convenant komen de partijen tegemoet aan de kritiek dat het hoger onderwijs en het werkveld zich te weinig aan elkaar gelegen laten liggen. ‘Op zich zijn de afspraken vrij globaal’, aldus een woordvoerder van de HBO-raad. ‘In plaats van een gedetailleerde lijst met regels leek het ons beter om af te spreken dat we per vakgebied structureel overleg gaan voeren. Daarmee blijft iedereen op de hoogte van de ontwikkelingen in het hoger onderwijs, maar ook van de jongste innovaties op de werkvloer.’
Ook VNO-NCW komt met de afspraak tegemoet aan de wensen van de achterban. Onderzoek van huisblad Forum wees deze week uit dat ondernemers versterking van het onderwijs als de belangrijkste sociale prioriteit zien. Via het nu afgesproken overleg krijgen de werkgevers in ieder geval een duidelijker stem in de discussie.

De vier organisaties hebben staatssecretaris Rutte verzocht om de afspraken in de wet te verankeren. Rutte laat via een woordvoerder weten dat hij ‘alle samenwerking tussen werkgevers en hoger onderwijs toejuicht’. Of hij gehoor geeft aan het verzoek blijkt in maart, als zijn nieuwe conceptwet op het hoger onderwijs en onderzoek openbaar wordt. (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?