Terug naar overzicht

Ingebruikname nieuwbouw Breda vijf maanden later

Over een jaar zal de nieuwbouw in Breda naar verwachting in gebruik worden genomen. Dat is vijf maanden later dan oorspronkelijk de bedoeling was. De vertraging is het gevolg van technische problemen.
In oktober werd diende de tegenvaller zich aan. Ernstig oponthoud zou niet optreden, zo dacht men aanvankelijk. Door de ruimte in de planning te benutten zou de oplevering een maand later, maar in ieder geval nog in de zomer kunnen doorgaan. Inmiddels is dat niet meer haalbaar. Daarom is besloten het gebouw tussen 1 november en Kerstmis 2006 in gebruik te nemen.

De oorzaak van het probleem ligt volgens het projectbureau huisvesting in verschil van inzicht tussen de architect en de aannemer over het constructie-ontwerp van dragende prefab-betonelementen. Ook de gemeente Breda, aan wie bouwplannen moeten worden voorgelegd, mengde zich in de kwestie. De oplossing heeft enkele maanden op zich laten wachten.
Besloten is onmiddellijk na de kerstvakantie de bouw, die al weken stil ligt, te hervatten.

De vertraging betekent onder meer dat de locaties aan het Dr. Ingenhouszplein (Pabo) en de Verbeetenstraat (opleidingen gezondheidszorg) langer in gebruik blijven. Ook de renovatie van de bestaande bouw aan de Hogeschoollaan en de verbinding met de nieuwbouw, die volgen op de oplevering, schuiven vijf maanden op. Op 1 december 2007 moet dat klaar zijn.
De problemen hebben naar verwachting geen budgettaire gevolgen voor de hogeschool. Wel wordt er schade geleden door de vertraging, onder andere door het langer in gebruik houden van bestaande huisvesting. Men zal die trachten te verhalen. In het contract met de aannemer is een vergoeding van 5000 euro per dag vertraging bedongen. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?