Terug naar overzicht

ISO vindt debat kwaliteit docenten te vrijblijvend

De koepelorganisaties VSNU en HBO-raad moeten naar de mening van staatsecretaris Rutte een grotere rol spelen in de discussie over het niveau van docenten. Maar het gaat hem vooralsnog te ver om er een passage over op te nemen in zijn nieuwe wet.
En om die wetstekst was het studentenorganisatie ISO nu juist te doen, toen ze maandag een goed bezochte conferentie organiseerde over en met docenten. ‘De kwaliteit van docenten hoeft voor ons niet te worden dichtgeregeld’, relativeerde voorzitter Evelien van Roemburg. ‘Maar een korte passage in de wet kan voor instellingen de juiste aansporing zijn om het niveau van docenten beter te bewaken. Daarin moet in elk geval komen te staan dat instellingen voldoende zorg dragen voor de didactische vaardigheden van docenten. Dat kan een extra stimulans zijn om slecht functionerende docenten op cursus te sturen.’

Staatssecretaris Rutte reageerde met een lach: ‘We kunnen ook wel in de wet zetten dat het morgen mooi weer moet zijn. Met een regel in de wet ben je er niet, dus ik vraag me af wat voor zin het heeft.’
Ook een vertegenwoordiger van onderwijsvakbond Aob liet weten weinig in het ISO-plan te zien en meer te voelen voor een beroepscode waarin de rechten, plichten en taken van docenten worden beschreven, zoals dat bijvoorbeeld ook voor advocaten en medici gebeurt.
Rutte vindt dat een prachtplan, en riep de koepelorganisaties ter plekke op om actie te ondernemen. De VSNU lijkt er weinig trek in te hebben: ‘We zijn geen beroepsvereniging maar een koepelorganisatie’, reageerde een medewerker vanuit de zaal. De staatssecretaris had daar weinig boodschap aan. ‘VSNU en HBO-raad hebben allebei een mooi kantoorpand vol beleidsmedewerkers. En toch is het ISO de partij die de kar trekt in deze discussie. Die heeft in totaal twee of drie betaalde medewerkers’, sneerde hij.

ISO-voorzitter Van Roemburg vindt een beroepscode niet verkeerd, maar gaat door met haar lobby voor een passage in de wet. ‘Iedereen is het er vandaag over eens dat de kwaliteit van docenten in het hoger onderwijs een belangrijk aandachtspunt is. Maar zonder verankering in de nieuwe wet is me dat veel te vrijblijvend.’ (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?