Terug naar overzicht

‘Kort hbo vergroot deelname hoger onderwijs’

Als Nederland straks het tweejarig hbo en de bijbehorende associate degree invoert, zal dat niet ten koste gaan van de reguliere bachelor- en masteropleidingen. De totale deelname aan het hoger onderwijs zal waarschijnlijk flink stijgen.
Dat voorspelt de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) in een onlangs verschenen rapport. Volgens de onderzoekers blijft het aantal hoogopgeleiden in Nederland achter ten opzichte van buurlanden als België en Frankrijk omdat daar al – succesvolle – korte programma’s draaien. Blijven die buiten beschouwing, dan telt Nederland volgens de RWI relatief meer hoogopgeleiden. Wat overigens niet wil zeggen dat Nederland zich rijk mag rekenen: de percentuele stijging van de deelname aan de ‘normale’ opleidingen is minder sterk dan in andere Europese landen.

Uit het rapport blijkt verder dat het percentage hoogopgeleide mannen in Nederland en Duitsland afneemt, terwijl er in België, Frankrijk en Denemarken juist sprake is van een forse stijging. Nederlandse studenten geven meer dan elders in Europa de voorkeur voor een opleiding in de gammahoek. Alfa- en bètaopleidingen scoren qua deelname onder de percentages van de buurlanden.

Volgens de RWI verloopt de Nederlandse introductie van de associate degree-opleiding voorspoedig. Op zich klopt dat, alleen gaat de raad er ten onrechte vanuit dat de 77 aanvragen voor het tweejarige programma’s allemaal worden gehonoreerd. Uit recente uitspraken van staatssecretaris Rutte in de Tweede Kamer bleek dat accreditatieorganisatie NVAO het merendeel van de verzoeken om komend jaar met kort hbo te mogen beginnen, zal afwijzen. (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?