Terug naar overzicht

Korte aanloop nekt veel aanvragen kort hbo

MKB-Nederland is niet verbaasd dat het gros van de 77 aangevraagde tweejarige hbo-opleidingen niet door de keuring van de NVAO komt. Ook Dashe – de lobbyorganisatie voor de associate degree – is ervan overtuigd dat de krappe aanvraagperiode daar de hoofdoorzaak van is.

Staatssecretaris Rutte gaf vorige week in de Tweede Kamer aan dat de meeste aanvragen voor een korte opleiding te licht zijn voor erkenning. Rutte liep daarmee vooruit op de conclusies van accreditatieorganisatie NVAO, die officieel pas in januari een oordeel velt.

De belangrijkste pleitbezorgers van het kort hbo zijn echter allesbehalve verontwaardigd. Lobbyorganisatie Dashe laat in een schriftelijke reactie weten dat het tempo waarin de voorstellen moest worden afgewerkt te hoog was. Specialist onderwijszaken Gertrud Visser van MKB-Nederland beaamt dat. ‘De HBO-raad wilde de plannen al in september hebben. Veel instellingen hebben die deadline niet gehaald en hebben hun aanvraag uitgesteld tot de volgende ronde in 2007.’
MKB-Nederland wil geen halfbakken kort hbo. Visser: ‘Daarmee schiet niemand iets op. Desondanks hopen we dat een flink aantal tweejarige trajecten door de keuring komt. Want we hebben niet voor niets aangegeven dat we mensen nodig hebben met betere kwalificaties dan mbo-4.’
En precies daar wringt de schoen: volgens staatssecretaris Rutte is het vaak moeilijk vast te stellen wat iemand na een tweejarig hbo-programma precies moet kunnen. Maar Gertrud Visser ontkent dat. ‘Wij weten heel goed wat we willen. We hebben vanuit onze achterban duidelijk te horen gekregen dat er behoefte is aan hoogopgeleiden, zonder dat dit nu meteen dure bachelors moeten zijn. Maar we zullen niet klagend aan de zijlijn blijven staan. In januari presenteert onze voorzitter Loek Hermans een rapport waarin onze visie op het niveau van de tweejarige opleidingen naar voren wordt gebracht. Met dat document wordt ook de link met de beroepspraktijk versterkt.’

Nu de NVAO op het punt staat een definitief oordeel te geven over de aanvragen, vindt Dashe het een goed moment om – anoniem – de valkuilen van instellingen in kaart te brengen. ‘De opgedane ervaringen van nu kunnen een welkome input zijn voor hogescholen die warmlopen voor de tweede ronde, zonder dat daarbij het beoordelingskader wordt aangepast.’
Instellingen die door de afwijzing van hun aanvraag worden verrast, kunnen er ook wat Dashe betreft lering uit trekken. ‘Mogelijk klopt er dan ook iets niet aan de bachelor als geheel’, schrijft de lobbyclub. Het tweejarige traject moet namelijk een integraal onderdeel zijn van de vierjarige opleiding, zodat na voltooiing van het korte programma zonder enig probleem kan worden doorgestudeerd voor het bachelordiploma. (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?