Terug naar overzicht

Medewerkers International School vragen naar reden vertrek Broersma

Een aantal medewerkers van de International School in Breda heeft een brief geschreven aan de Raad van Bestuur over het vertrek van Jan Broersma. Met de brief willen ze benadrukken dat het hen, ondanks een informatiebijeenkomst op 1 december, nog niet duidelijk is wat heeft geleid tot het vertrek van de directeur.

‘Wij betreuren het ten zeerste dat het arbeidscontract met onze directeur, Jan Broersma, zo plotseling is beëindigd’, staat in de brief te lezen. De medewerkers roemen de kwaliteiten en verdiensten van Broersma, zowel binnen als buiten de hogeschool.
‘Hij is degene die ervoor heeft gezorgd dat de opleiding is gegroeid van een kleine opleiding met 60 studenten naar een met 572 studenten. Hij heeft geregeld dat er uitwisselingscontracten en franchiseovereenkomsten zijn met internationaal gerenommeerde buitenlandse scholen en enkele jaren geleden heeft hij het initiatief genomen om samen met een aantal hogescholen de Chinese markt te verkennen (…).’
‘Ondergetekenden kennen Jan als een integer persoon die weloverwogen beslissingen neemt waarbij hij duidelijk rekening houdt met de persoonlijke talenten, tekortkomingen en wensen van zijn medewerkers. Tevens toonde hij zich in onze gezamenlijke bijeenkomsten altijd loyaal naar de Raad van Bestuur.’
‘In deze brief willen wij benadrukken dat wij in Jan een betrouwbare en gewetensvolle directeur verliezen en wij blijven dan ook zitten met een onbevredigend antwoord op de vraag wat nu de aanleiding is geweest om Jan Broersma uit zijn functie als directeur van de International School te ontheffen’, zo eindigt de brief.

De brief is ondertekend door acht medewerkers van de International School. Sommige anderen, die wel achter de inhoud staan, wilden volgens de briefschrijvers niet tekenen omdat ze het er niet mee eens waren dat er kopieën gestuurd werden naar de Raad van Toezicht en Punt. (SW)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?