Terug naar overzicht

‘Meer hoogopgeleiden door open onderwijsbestel’

Meer ruimte voor particuliere onderwijsaanbieders als de LOI zal er toe bijdragen dat straks de helft van de Nederlanders hoogopgeleid is. Hoe breder het aanbod, hoe meer studenten er zullen komen, verwacht de Onderwijsraad.

Het is maar één van de adviezen die de Onderwijsraad minister Van der Hoeven geeft. Op dit moment is 28 procent van de jongere beroepsbevolking hoogopgeleid. Het kabinet streeft samen met andere EU-landen naar een aandeel van vijftig procent in 2010.
De raad denkt dat de deelname aan het hoger onderwijs zal groeien als daar meer te kiezen valt en er meer maatwerk wordt aangeboden. Zo gaan veel werkenden alleen studeren als ze afstandsonderwijs kunnen volgen, of onderwijs op de werkplek. Ook de voorziene korte programma’s in het hbo – die leiden tot het associate degree – kunnen mbo’ers over de streep trekken om alsnog te gaan studeren. Bovendien is er nog altijd veel winst te boeken met meer en betere aansluitingsprogramma’s tussen mbo en hbo.

De Onderwijsraad vindt dat leerlingen weer opleidingen moeten kunnen ‘stapelen’. Een vmbo-leerling met talent zou dan uiteindelijk in het hoger onderwijs terecht kunnen komen. Vooral studenten die het in zich hebben om als eerste binnen hun familie naar het hoger onderwijs te gaan, kunnen daar baat bij hebben. Ook moeten scholen hun leerlingen eens een klas laten overdoen in plaats van hen, zoals nu gebruikelijk, meteen naar een lager schooltype te verwijzen. (BB/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?