Terug naar overzicht

Middelbare scholen doen het steeds beter

Ook in 2004 presteerden de middelbare scholen weer beter dan het jaar ervoor. Bij tien procent van de Nederlandse middelbare scholen is de situatie minder rooskleurig: zij scoorden de afgelopen vijf jaar gemiddeld onvoldoende. Dat geldt vooral voor havo’s in de Randstad.

In het jaarlijkse onderzoek van dagblad Trouw naar de prestaties van middelbare scholen zijn voor het eerst de door de onderwijsinspectie verzamelde rendementscijfers tussen 2000 en 2004 vergeleken. Dertien procent van het havo, tien procent van het vmbo-gt (de oude mavo) en zes procent van het vwo scoorde in deze periode gemiddeld onvoldoende: er waren veel zittenblijvers, uitvallers en lage slagingspercentages.

Het goede nieuws is dat de scholen samen steeds beter presteren. Onderwijskundige Jaap Dronkers vermoedt dat leerlingen tegenwoordig meer intellectuele bagage meekrijgen van hun steeds hoger opgeleide ouders. Een andere in Trouw geopperde verklaring is dat basisscholen betere schooladviezen verstrekken, waardoor er minder leerlingen uitvallen en blijven zitten.
Aanwijzingen dat er wordt gesjoemeld met het eindexamenniveau zijn er niet. Dan zouden leerlingen het lastig krijgen in het hoger onderwijs en dat is volgens onderwijskundige Wim Meijnen niet zo: ‘Uit onderzoek blijkt dat deze studenten daar niet massaal uitvallen.’ (HC/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?