Terug naar overzicht

Numerus fixus Communication & Multimedia Design op 200

De numerus fixus is weer terug bij Communication & Multmedia Design (CMD) in Breda. Vorig jaar werd die eraf gehaald, wat voor protesten zorgde bij personeel en de studenten. De fixus is vastgesteld op 200.

‘We willen de opleiding beheersbaar houden. Als er teveel studenten bijkomen, dan heb je ook extra docenten en faciliteiten nodig’, zegt Toon Kloet, adjunct-directeur van de Academie voor ICT en Media, waar CMD onder valt. ‘Bovendien biedt de fixus de opleiding de gelegenheid te selecteren.’
Door het wegnemen van de fixus dit schooljaar, schreven uiteindelijk 242 studenten zich in voor de opleiding. Kloet verwacht niet dat dit volgend jaar veel meer zal zijn, waardoor het aantal studenten dat afvalt volgens hem beperkt zal zijn. De opleiding heeft de grotere instroom volgens de adjunct-directeur goed verwerkt. (PM)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?