Terug naar overzicht

Ondernemers willen beter onderwijs

Werkgevers zijn bang voor een verloren generatie, die geen dipoma’s heeft en nooit meer aan de bak komt. Dat blijkt uit een enquête van Forum, het opinieblad van VNO-NCW. Vooral de uitval in het vmbo moet worden aangepakt, maar ook de kennisoverdracht in het hoger onderwijs kan beter.

Forum vroeg de bij VNO-NCW aangesloten ondernemers en directeuren welk sociaal probleem volgens hen met voorrang zou moeten worden aangepakt. Bovenaan de prioriteitenlijst staat de uitval in het vmbo (door veertig procent genoemd), op enige afstand gevolgd door het algemene onderwijsniveau (25%), de jeugdwerkloosheid (23%) en het gebrek aan innovatie (22%).
‘Dat percentage voor innovatie lijkt laag, maar is het niet’, zegt onderwijssecretaris Chiel Renique van VNO-NCW. ‘Van de bij ons aangesloten ondernemers is misschien twintig procent intensief met innovatie bezig. En die laten zich getuige dit cijfer duidelijk horen.’
De werkgevers hebben niet louter kritiek. Renique: ‘Je kunt die prioriteitenlijst ook zien als een oproep om door te gaan werk te maken van onderwijs en innovatie.’

Desondanks blijven er genoeg verbeterpunten staan. ‘In het hbo is het idee van het competentiegericht leren hier en daar doorgeschoten’, verwoordt Renique de mening van de VNO-NCW-leden. ‘Begrijp me niet verkeerd: ondernemers juichen beter vaardighedenonderwijs toe. Maar een zeker kennisniveau moet ook worden gewaarborgd. Veel hogescholen knopen zich dat in de oren, maar bij sommigen lijkt die balans wat zoek.’
Het probleem van het hbo is vergelijkbaar met dat in de tweede fase van het voortgezet onderwijs. ‘Want daar zie je dat ook. Met name in de bètahoek vinden we de aanpassing van de profielen toch wel een probleem. Minder contacturen lijkt ons geen goede zaak.’
Wat de universiteiten betreft: die moeten zich volgens Renique vooral concentreren op hun sterke punten en meer samenwerken. ‘Opleidingen met vijftien studenten zijn niet vol te houden. Kleine opleidingen moeten worden geclusterd, onderzoek moet worden geconcentreerd.’

Om te onderstrepen dat dergelijke zaken niet een zaak zijn van de overheid alleen, sloot VNO-NCW deze week een convenant met MKB-Nederland, universiteitenkoepel VSNU en de HBO-raad. Dat moet er voor zorgen dat ontwikkelingen in het hoger onderwijs en het werkveld beter op elkaar worden afgestemd. (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?