Terug naar overzicht

‘Ook Raad van Bestuur schitterde niet in internationalisering’

‘Jan Broersma heeft al die jaren vreselijk hard gewerkt aan de International School; dat waarderen we zeer’, zegt bestuursvoorzitter Harry Koopman. Toch vindt de Raad van Bestuur dat voor de toekomst iemand anders op de directeurspositie nodig is. Dat is de aanleiding voor het vertrek van Broersma, dat vanmorgen bekend werd gemaakt.
Dat de internationalisering van Avans Hogeschool niet voldoende uit de verf is gekomen heeft meer oorzaken, geeft Koopman toe. ‘Ook de Raad van Bestuur heeft niet altijd geschitterd in het internationaliseringsbeleid. Ik ben best bereid op dat punt het boetekleed aan te trekken. Maar wij zijn ook verantwoordelijk voor het plaatsen van de beste persoon op die positie.’

Rond de de International School was de afgelopen tijd veel te doen. In mei kwam een werkgroep onder leiding van het toenmalig lid van de Raad van Bestuur Jos Ossewaarde tot een omstreden advies. Jan Broersma was een van de medebedenkers van het plan. De International School zou als regisseur van alle internationale contacten van Avans Hogeschool moeten gaan optreden. De Raad van Bestuur schaarde zich aanvankelijk achter het plan. Maar van veel academies en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) kwam een lawine aan kritiek. Daarop nam de Raad van Bestuur het plan terug.

Vanochtend kreeg Koopman, die het nieuws aan de medewerkers van de International School persoonlijk kwam vertellen, kritische vragen voorgelegd over de rol van de Raad van Bestuur in het zwalkend beleid. Volgens docent en oud-GMR-lid Frans Loots vinden veel collega’s tegen die achtergrond de manier waarop Broersma nu sneuvelt moeilijk verteerbaar. ‘Dat staat los van de verschillende manieren waarop je over de internationalisering kunt denken. Het gaat om de manier waarop dit is afgewikkeld.’

Koopman benadrukt dat hij Broersma graag voor Avans Hogeschool had behouden. Maar die wilde geen andere functie binnen Avans aanvaarden. Daarop zijn de twee partijen ‘in onderling overleg’ tot de slotsom gekomen dat het dienstverband zou worden beëindigd.
Op de vraag of er een afvloeiingsregeling is getroffen zegt Koopman slechts: ‘Het loopt zoals het loopt.’

De Raad van Bestuur beraadt zich over de opvolging. Koopman: ‘Daarbij wordt zowel gekeken naar de omvang van de directie als naar de invulling.’ Voorlopig neemt Nicole van Emmerik het directeurschap waar. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?