Terug naar overzicht

Opnieuw klachten over boekleverancier InterE

Verkeerde readers, boekjes die uit elkaar vallen en onduidelijkheid over kosten. Bij verschillende academies zijn er opnieuw klachten over boeken- en readerleverancier InterE.

Tweedejaarsstudenten Personeel & Arbeid in Den Bosch kregen een verkeerde reader toegestuurd voor het hoofdvak methodiek. Nadat zij zich tot InterE hadden gewend, kregen zij alsnog het juiste exemplaar met de mededeling dat er geen extra kosten in rekening zouden worden gebracht. Vervolgens werd het bedrag (zonder machtiging) toch van de rekening van studenten afgeschreven.
Over deze en andere ‘onprettige ervaringen’ schreven de P&A-studenten een boze brief aan InterE. Zij willen uitleg en excuses over de gang van zaken. En het teveel betaalde geld dient teruggestort te worden. Zoniet dan zullen de studenten stappen ondernemen om hun gelijk te halen.

In een schriftelijke reactie geeft accountmanager Hans de Bruin van InterE de gemaakte fouten toe en zegt dat de studenten het teveel betaalde bedrag terugkrijgen. Hij is bereid een mondelinge toelichting te geven over de incidenten. Die uitnodiging ligt nu bij de P&A-studenten.

Ook bij de Academie voor Financieel Management (AFM) in Den Bosch zijn er klachten over InterE. De directie is met het bedrijf gaan praten en heeft het proces van de productie en aflevering van boeken en readers tegen het licht gehouden.
Er zijn een aantal afspraken gemaakt om de kwaliteit van de diensten te verbeteren. Zo zijn er extra controles ingebouwd. ‘Wij hopen dat onze inspanningen leiden tot stiptere en kwalitatief betere materialen’, schrijft academiedirecteur Ron ten Kortenaar in een brief aan de studenten.

Begin vorig jaar klaagden studenten in verschillende academieraden over trage levering door InterE. (GR)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?