Terug naar overzicht

PvdA overweegt sancties voor hoogopgeleide nietsnutten

De PvdA wil hoogopgeleiden zwaarder gaan aanspreken op hun verantwoordelijkheid. Er is zoveel in hen geïnvesteerd dat ze daar wat voor terug mogen doen. In elk geval meer dan alleen thuiszitten en voor de kinderen zorgen.
De PvdA presenteerde vorige week een rapport over de toekomst van de verzorgingsstaat, waarin ook de maatschappelijke verantwoordelijkheid van hoogopgeleiden aan de orde komt. Kamerlid en medeopsteller van het rapport Jet Bussemaker verduidelijkt: ‘Het is een discussiestuk, een basisdocument om de positie van de partij te bepalen. Daarom staan er ook geen concrete oplossingen in. Maar we vinden het gek dat laagopgeleide minima aan een hele rits voorwaarden moeten voldoen om voor bijstand in aanmerking te komen, terwijl hoogopgeleiden die daar geen aanspraak op maken straffeloos thuis kunnen blijven.’
Het is de sociaal-democraten vooral te doen om hoogopgeleide vrouwen die na voltooiing van hun studie trouwen, kinderen krijgen en het contact met de werkvloer volledig verliezen. ‘Verpleegkundigen of ict’ers die vijf jaar thuis zitten, hebben geen schijn van kans meer op de arbeidsmarkt. Dat is eeuwig zonde. Voor henzelf, maar ook voor de Nederlandse economie. Als de overheid voor goede, betaalbare kinderopvang zorgt, is een paar uur werken in de week wel het minste dat je kunt vragen’, aldus Bussemaker. Ze sluit financiële sancties niet uit.

Studentenbond LSVb vindt dat de voorwaarden die aan bijstand worden gesteld niet vergelijkbaar zijn met de kosten die het rijk maakt voor hoger onderwijs. Voorzitter Jonathan Mijs: ‘Bijstand moet je volgens mij zien als een financiële ondersteuning voor iemand die niet kan werken of tijdelijk buiten de boot valt. Studenten leveren tijdens hun opleiding al inspanningen: ze betalen collegegeld en zitten vier jaar in de collegebanken. Dat is ook niet niks. Als mensen besluiten dat ze voor de kinderen willen zorgen, dan is dat hun keuze. Waarom zou je dat sanctioneren?’

ISO-voorzitter Evelien van Roemburg sluit zich bij de kritiek van Mijs aan. ‘Alsof werken de enige manier is om kennis te gelde te maken. Als iemand zich volledig op het gezinsleven wil storten, kan een goede opleiding toch ook nuttig zijn? Het klinkt natuurlijk wel lekker: over hoogopgeleiden roepen dat ze hun dure opleiding moeten terugbetalen door te werken. Maar goed: het is een discussiestuk, en we zullen ons met genoegen mengen in het debat.’ (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?