Terug naar overzicht

Raad van State kraakt leerrechtenplan

Het leerrechtenplan van staatssecretaris Rutte is ‘in bepaalde opzichten overbodig en tegenstrijdig’. Het doel van de bewindsman – studenten sneller laten studeren waarbij ze via leerrechten hun onderwijs kopen – wordt met het huidige voorstel niet gerealiseerd. Sterker nog, het effect van Ruttes plan kan dit proces zelfs verstoren.
Dat heeft de Raad van State laten weten. Het belangrijkste adviesorgaan van de regering is op zich niet tegen het idee van de staatssecretaris, maar vindt wel dat zijn plan op een aantal punten moet worden herzien.

De raad maakt onder meer bezwaar tegen het feit dat de bekostiging van de instellingen in de toekomst bijna volledig afhangt van het aantal studenten dat zij voor de duur van zes maanden binnenhalen. Een basisbekostiging voor het onderhoud van kostbare collecties of buitensporig dure studies krijgen universiteiten en hogescholen bijna niet meer in het model van Rutte.
De keuze om de duur van een leerrecht te beperken tot zes maanden, zorgt eveneens voor de nodige nervositeit. Als studenten op grote schaal ieder half jaar van opleiding wisselen, werkt dit de financiële onzekerheid van instellingen in de hand. Daardoor zullen universiteiten en hogescholen niet geneigd zijn hun onderwijs te vernieuwen, maar zich juist concentreren op mainstream studies met een gemiddelde moeilijkheidsgraad, vreest de raad.
Studenten die veel van opleiding naar opleiding stappen, kunnen bovendien afstuderen met een onsamenhangend onderwijspakket. Door de leerrechten zou de kwaliteit en dus de waarde van een diploma moeilijk te controleren zijn, aldus de Raad van State.

Staatssecretaris Rutte schrijft in een reactie op het advies dat hij geen aanleiding ziet zijn wetsvoorstel op het punt van de leerrechten aan te passen. Dat een mobiele student moeilijker van een graad of een negatief bindend studieadvies is te voorzien, ontkent hij: daar acht hij de examencommissies voldoende toe in staat. Onderdelen die studenten elders met succes hebben voltooid, moeten bij de nieuwe hogeschool of universiteit als vrijstellingen worden afgeboekt. (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?