Terug naar overzicht

Rutte handhaaft claim 20 miljoen

De voorlopige claim van ruim 20 miljoen euro van staatssecretaris Rutte aan het adres van Avans Hogeschool is nu definitief. In september kondigde Rutte de claim aan op grond van de resultaten van het rapport van de commissie Schutte. Die had onderzoek gedaan naar onregelmatigheden bij de bekostiging van onderwijsinstellingen.

De voorlopige claim voorziet in de mogelijkheid van de instelling te reageren. Avans Hogeschool heeft van die mogelijkheid geen gebruik gemaakt. Wel heeft de Raad van Bestuur aangekondigd bezwaar te gaan maken bij de Commissie voor de bezwaarschriften van het ministerie van OCW. Mocht dat niet tot vernietiging van de claim leiden dan zal de hogeschool zich tot de rechter wenden.

Tussen het uitbrengen van de voorlopige en de definitieve claim heeft de affaire, waarbij tal van instellingen betrokken zijn, een interessante wending genomen. De rechtbank van Leeuwarden stelde op 7 november de Christelijke Hogeschool Nederland (CHN) in het gelijk in haar verzet tegen een terugvordering van 830.000 euro. Dat was het eerste rechterlijke vonnis over een claim op basis van het rapport Schutte. De rechtbank veegde de vloer aan met de argumentatie van de onderzoekscommissie.

De staatssecretaris heeft aangekondigd tegen die uitspraak in beroep te gaan. Mocht het Leeuwardense vonnis in stand blijven, dan lijkt een groot deel van de terugvorderingen niet haalbaar.
Rutte gaat intussen gewoon voort met het uitdelen van claims. Volgens hem zegt een eventuele nederlaag in Leeuwarden weinig over andere casussen, die naar zijn mening zeer verschillend zijn.
Er is nog een reden waarom Rutte zijn claims niet opschort. Over het jaar 2000 kan hij na 31 december 2005 geen bekostiging meer terugvorderen.

Wanneer het hoger beroep in de Leeuwardense uitspraak voorkomt is nog niet bekend. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?