Terug naar overzicht

Rutte tempert enthousiasme over associate degree

De Tweede Kamer wil dat er vaart wordt gemaakt met de invoering van tweejarige hbo-programma’s die leiden tot de ‘associate degree’. Staatssecretaris Rutte is voorzichtiger en laat weten dat de NVAO de meeste aanvragen zal afwijzen.

CDA, VVD en PvdA zijn het eens over de koers: aan uitgebreide experimenten met het tweejarige hbo is geen behoefte. ‘In het kader van levenlang leren is het voor veel mensen de kans om meer uit zichzelf te halen’, weet CDA-Kamerlid Joldersma nu al. Collega Visser van de VVD vindt zelfs korte pilotprojecten niet nodig: als het werkveld er duidelijk behoefte aan heeft, kan een opleiding wat hem betreft van start.
Maar volgens de staatssecretaris blokkeert de huidige wetgeving een snelle invoering, dus blijft een experiment noodzakelijk. Bovendien waarschuwt hij: ‘We moeten eerst weten wat het effect is op de deelname aan de vierjarige bachelor. Ook moet de waarde voor het werkveld helder zijn en dient het programma zich qua niveau te onderscheiden van het mbo. Daarnaast moet iemand na voltooiing van het traject zonder problemen kunnen doorstromen naar het derde bachelorjaar.’
Ook maakte hij duidelijk dat accreditatieorganisatie NVAO bedenkingen heeft: ‘De NVAO heeft officieel nog geen oordeel geveld, maar op grond van de gestelde criteria keurt ze het merendeel van de circa vijfenzeventig aanvragen waarschijnlijk af.’

Geschokt was de Tweede Kamer niet door het commentaar van Rutte. ‘Het korte traject moet inderdaad wel wat toevoegen. Desnoods beginnen we met drie goede programma’s. Dan kunnen we de eisen gaandeweg aanscherpen’, reageerde Visser.

Het is de bedoeling dat de eerste experimenten met tweejarige opleidingen komend studiejaar van start gaan. (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?