Terug naar overzicht

Sociale Studies krijgt twee adjunct-directeuren

Om het komend jaar goed door de accreditaties te komen en ook daarna sterker te staan wordt de Academie voor Sociale Studies tijdelijk versterkt met twee adjunct-directeuren. Bovendien wordt de academie in januari en februari aan een organisatieonderzoek onderworpen.

De adjuncts krijgen de operationele leiding over het voltijdonderwijs in Breda en Den Bosch. De directeuren Paul Appel en Cees van Dongen krijgen zo meer tijd om zich op de aanpak van knelpunten te concentreren.
‘De onderwijsuitvoering en vooral de invoering van het nieuwe curriculum verlopen nog niet zoals we allen willen’, schrijft de directie in een brief aan de medewerkers. ‘De werkdruk is (te) hoog, de afstand management-docenten is te groot en we lopen in de huidige situatie (complexiteit van fusie, bilocatie, invoering nieuw curriculum en een intensief accreditatietraject) tegen de grenzen van het zogenoemde tweelagen-besturingsmodel aan.’
Bij de reorganisatie van Avans Hogeschool werd besloten onder de Raad van Bestuur nog maar één managementlaag over te houden: de directies van academies en diensteenheden. De opleidingshoofden kwamen niet meer als tussenlaag voor. Er kwamen achttien academies die elk een omvang van circa duizend studenten zouden hebben. Dat zou nog vanuit één managementlaag te behappen zijn, was het idee. Sommige academies werden iets kleiner, andere iets groter. Maar de allergrootste werd de Academie voor Sociale Studies met zo’n 2000 studenten. Bovendien werd de academie op twee locaties. Met de huidige opeenstapeling van problemen blijkt de ‘span of control’ voor de tweehoofdige directie te groot.

Het aangekondigde organisatieonderzoek richt zich op ‘de gewenste positionering, organisatie en werkwijze’ van de directie van de academie. Dat staat in de tekst van het besluit van de Raad van Bestuur. Er zal worden onderzocht of alle aspecten aan de orde komen, of er voldoende aandacht is voor vernieuwing en of de stijl van leidinggeven goed is. Er wordt een extern bureau, waarschijnlijk Ten Have & Co, in de arm genomen.
In maart zal de Raad van bestuur op basis van de onderzoeksgegevens nadere keuzes maken.

De academie is de laatste tijd geplaagd door meerdere tegenvallers. De invoering van het curriculum voor de brede bachelor verloopt moeizaam, de accreditatie van de voltijd opleiding SPH is gestrand en de instanties stemden niet in met een plan om de rest van de opleidingen eerst samen te voegen en pas dan als geheel te laten acrrediteren. Intussen klagen de medewerkers over de werkdruk.
Vanwege alle problemen heeft de Raad van Bestuur Sociale Studies aan gewezen als één van de academies die extra aandacht krijgen. Behalve Sociale Studies staan de Academie voor Pedagogisch Onderwijs en de Academie voor Technologie & Management op dat lijstje. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?