Terug naar overzicht

Studiekeuze op gevoel

Studenten kiezen hun opleiding nog altijd vaker uit op ‘sfeer’ en op reisafstand dan op onderwijskenmerken. De meesten gaan er vanuit dat het voor de onderwijskwaliteit niet uitmaakt bij welke instelling ze studeren.

Uit de jaarlijkse Instroommonitor van het Nijmeegse adviesbureau IOWO blijkt dat universitaire studenten zich bij hun instellingskeuze vooral laten leiden door de ‘uitstraling’ van de instelling (56 procent), de aantrekkelijkheid van de stad (55 procent) en door de reistijd (49 procent). Met de kwaliteit van de opleiding houdt veertig procent rekening. Ruim een kwart laat meewegen op welke manier het onderwijs wordt gegeven.

Voor hbo-studenten – die een andere vragenlijst voorgelegd kregen – is bereikbaarheid met openbaar vervoer een belangrijk keuzecriterium (63 procent), gevolgd door de prettige sfeer op de instelling (54 procent). Ze letten minder dan universitaire studenten op de aantrekkelijkheid van stad (36 procent) en studentenleven (25 procent).

Volgens IOWO is het niet zo dat studiekiezers geen waarde hechten aan onderwijskwaliteit. Wel denken ze kennelijk dat die kwaliteit bij alle opleidingen even goed is. Wie vanuit voorlichtingsbrochures en tijdens open dagen geen kwaliteitsverschillen kan ontdekken, laat andere aspecten zwaarder wegen.

Slechts drie procent van de hbo-studenten laat zich bij zijn studiekeuze beïnvloeden door onafhankelijke informatiebronnen als de Keuzegids Hoger Onderwijs en de Elsevier-enquête. Onder universitaire studenten is die invloed groter (dertien procent). De onderzoekers benadrukken dat onafhankelijke informatiebronnen en opleidingenranglijsten niet overbodig zijn, alleen: ‘Er moet beter worden nagedacht hoe je die informatie bij studiekiezers onder de aandacht brengt.’
Wellicht gaat dat beter lukken als de website ‘Studiekeuze’ in januari online is. Dit initiatief van het ministerie van OCW, de universiteiten, hogescholen en studentenbonden is gebaseerd op de database van de Keuzegids Hoger Onderwijs. (HC/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?