Terug naar overzicht

‘Te weinig invloed van studenten op zelfevaluaties’

Studenten hebben formeel weinig invloed op de zelfevaluaties van hun opleidingen. Slechte opleidingen kunnen de mening van kritische studenten daardoor te makkelijk wegmoffelen, meent studentenbond LSVb.

De zogeheten ‘zelfevaluaties’ zijn de basis van de accreditatie. Iedere opleiding schrijft er een voordat een door haar ingehuurde ‘visiterende en beoordelende instantie’ (VBI) langskomt om met docenten en studenten te praten. In zo’n evaluatie hoort te staan wat de sterke én de zwakke punten van een opleiding zijn. Het VBI-oordeel is er voor een belangrijk deel op gebaseerd en dat heeft op zijn beurt invloed op het eindoordeel van de onafhankelijke accreditatieorganisatie NVAO. Want die bepaalt mede op grond van het VBI-oordeel of de basiskwaliteit van de opleiding in orde is en of die het officiële NVAO-keurmerk verdient.

De rol die studenten tijdens de zelfevaluatie spelen, is niet formeel vastgelegd, constateert het onderzoeksbureau van de LSVb in een gisteren gepubliceerd rapport. Het is dus mogelijk om de mening van studenten te censureren. ‘En dat gebeurt ook’, zegt LSVb-voorzitter Jonathan Mijs. ‘De rol van de studenten in de commissies die de zelfeveluatie schrijven, is schimmig. De selectie van de studenten die hun mening mogen geven is niet omschreven. En het komt vaak voor dat studenten niet eens zitting hebben in de evaluatiecommissie.’

Studenten die wel mogen meepraten, krijgen bovendien niet altijd de ruimte. Een student-lid van de opleidingcommissie van de studie cultuur, organisatie & management aan de VU liet de onderzoekers van de LSVb weten dat hij het met een aantal constateringen in het zelfevaluatierapport niet eens was, maar dat die er volgens de commissie toch in moesten. Het waren ‘strategische leugentjes om eigen bestwil’. De student heeft aangekondigd dat hij tegenover de VBI alleen de waarheid zou spreken. Tegen de LSVb zei hij benieuwd te zijn ‘hoe dat uitpakt’. De accreditatieprocedure van de VU-opleiding is nog niet afgerond.

De studentenbond pleit voor het verplicht stellen van een student-lid in de zelfevaluatiecommissies. De evaluatierapporten zouden bovendien eerst aan een ‘klankbordgroep’ van studenten moeten worden voorgelegd. Ook zouden de VBI’s moeten praten met studenten die met hun opleiding zijn gestopt. (BB/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?