Terug naar overzicht

Twaalf miljoen voor levenlang leren

Het kabinet heeft twaalf miljoen euro uitgetrokken voor het stimuleren van leer-werkprojecten. Het geld wordt onder meer ingezet voor duale onderwijstrajecten en de ontwikkeling van meetinstrumenten voor elders verworven competenties.
Met de subsidie willen de ministeries van OCW en Sociale Zaken een ‘blijvende infrastructuur’ voor het levenlang leren opzetten. Via die route moet het opleidingsniveau van de Nederlandse beroepsbevolking naar een hoger plan worden getild.

Voor duale opleidingen – zeg maar studeren op de werkvloer – is 7,8 miljoen vrijgemaakt. Aan meetmethodes voor kennis en vaardigheden die mensen buiten de school opdoen, besteedt de regering komend jaar 1,7 miljoen euro.
Daarnaast is er ook 2,5 miljoen euro beschikbaar voor de komst van leerwerkloketten. Dat zijn plaatsen waar mensen die geen officiële diploma’s hebben zich kunnen melden voor een opleidingstraject op maat.

In totaal is er in 2006 24 miljoen euro beschikbaar voor levenlang leren. Wat er met de andere twaalf miljoen gebeurt, is nog niet precies bekend. In ieder geval gaat een deel van het overgebleven bedrag naar de ontwikkeling van een digitale ‘competentietoets’, waarmee mensen hun kennisniveau kunnen vaststellen. (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?