Terug naar overzicht

Voormalige Saxion-bestuurder vervolgd in ‘hbo-fraude’

Het Openbaar Ministerie klaagt Saxion Hogescholen aan wegens valsheid in geschrifte. Saxion is de enige onderwijsinstelling die strafrechtelijk wordt vervolgd in de ‘hbo-fraude’.
Volgens het OM heeft Saxion de handtekeningen vervalst van 42 Aziatische studenten, zodat ze konden worden ingeschreven voor een opleiding aan de toenmalige Saxion Hogeschool IJselland in Deventer.

Niet alleen de instelling is gedagvaard: ook de oud-collegevoorzitter en het voormalige hoofd van de controleafdeling moeten op 23 januari 2006 voor de politierechter verschijnen. ‘Het is gebruikelijk dat eindverantwoordelijken bij dit soort zaken voor de rechter moeten verschijnen. Ook als een instantie als geheel wordt gedaagd’, zegt een woordvoerder van het OM. In het extreemste geval kunnen gevangenisstraffen worden opgelegd van vier jaar. ‘Ik zeg niet dat we dat gaan eisen, maar dat is de maximale sanctie op valsheid in geschrifte.’

Het college van bestuur heeft op de website van hogeschoolkrant Sax laten weten niet inhoudelijk op de zaak in te gaan zolang deze onder de rechter is, en verwijst voor details naar een onderzoek van de raad van toezicht uit 2003.

De bekostigingsfraude in het hbo kwam in november 2001 bij Saxion IJsselland (Deventer) aan het licht toen een oud-directeur van een commerciële tak van de instelling aan de bel trok bij de pers: volgens hem maakte Saxion zich, samen met vijf andere hogescholen – de Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Brabant (inmiddels Avans), de Hogeschool Alkmaar (inmiddels Inholland), de Hanzehogeschool Groningen en de Hogeschool Utrecht – schuldig aan de inschrijving van studenten die er helemaal geen opleiding volgden. Toenmalig minister Hermans liet de zaak onderzoeken en gaf de zes instellingen op basis van de aangetroffen onregelmatigheden aan bij het Openbaar Ministerie. Behakve tegen Saxion werden de zaken tegen alle instellingen geseponeerd.

Uiteindelijk werd de omvang van de ‘bekostigingsfraude’ in kaart gebracht door de commissie-Schutte. Die nam alle hogescholen, universiteiten en bve-instellingen onder de loep en kwam in mei van dit jaar tot de conclusie dat er voor ongeveer 96 miljoen euro aan onterechte onderwijsbekostiging is uitgekeerd. Tegen de vorderingen die de staatssecretaris op grond van ‘Schutte’ heeft uitgebracht zijn veel instellingen verweerprocedures gestart, die nog niet ten einde zijn. (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?