Terug naar overzicht

Zorgverzekering Achmea blijkt bom onder universitaire cao

De ontwerp-cao voor universiteiten is wat de bonden betreft van de baan, nu de collectieve zorgverzekering voor studenten en docenten is afgeblazen. Volgens de VSNU stelde Zilveren Kruis-Achmea achteraf aanvullende eisen.

Zilveren Kruis-Achmea doet de universiteiten een aanbod dat nagenoeg overeenkomt met de zorgverzekering in het hbo. De premiekosten van het basispakket zouden op jaarbasis 950 euro bedragen. ‘Maar na afloop van de onderhandelingen bleek Zilveren Kruis ook de arbeidsgerelateerde zorg van universiteiten voor zich op te eisen’, legt VSNU-onderhandelaar Hugo Levie uit. ‘Daar hebben wij het nooit over gehad en het was ook niet mogelijk geweest: veel instellingen hebben doorlopende contracten met arbodiensten. Waarop Zilveren Kruis zich heeft teruggetrokken.’

Levie maakt zich – anders dan de vakbonden – niet druk over de afgeblazen deal, omdat de alternatieve verzekeringen die via afzonderlijke universiteiten worden aangeboden nauwelijks duurder zijn. ‘Sommige zijn zelfs goedkoper.’ De VSNU vindt het dan ook niet nodig om als koepelorganisatie te gaan onderhandelen met een andere zorgverzekeraar. ‘We kunnen de cao gewoon uitvoeren zonder het aanbod van Zilveren Kruis.’

Maar de vakbonden zijn het daar niet mee eens. ‘Wat ons betreft is er geen onderhandelaarsakkoord zonder collectieve zorgverzekering’, reageert Arno Lammeretz van Abvakabo-FNV. ‘We zullen onze leden dus ook niet raadplegen. Eerst moeten we van de VSNU horen dat zij eventuele hogere premies van andere zorgverzekeraars compenseren. Ook moeten alle groepen in ons akkoord – werknemers, gepensioneerden, maar ook studenten – collectief verzekerd kunnen worden. En we willen ook garanties voor de werkgeversbijdrage van zes euro per maand voor aanvullende pakketten.’
Volgens Lammeretz waren de vakbonden niet betrokken bij de onderhandelingen met Zilveren Kruis. ‘De VSNU moest en zou dit alleen doen. Dat ze dan vervolgens een resultaat meldt en dit daarna niet kan nakomen, moet ze niet op de werknemers afwentelen.’ De bonden voeren op 11 januari nieuw overleg met de koepel.

En Zilveren Kruis Achmea? Dat laat in een eerste reactie weten dat de VSNU nog altijd een collectief contract kan sluiten. ‘Wij hebben ons helemaal niet teruggetrokken’, aldus een woordvoerder. ‘Het laatste dat wij hoorden was dat de VSNU met de bonden in onderhandeling was over de invulling. In dat contract staat wel degelijk een passage over de arbeidsgerelateerde zorg, net als in het contract met de HBO-raad. Maar we wisten niet dat dit voor problemen zou zorgen.’

De collectieve zorgverzekering van de HBO-raad gaat gewoon door. Overigens staat het hogescholen – net als de universiteiten – vrij om afzonderlijk tot afspraken te komen met andere zorgverzekeraars. Zolang het aanbod van Zilveren Kruis-Achmea maar aan medewerkers en studenten wordt voorgelegd. De Universiteit Utrecht heeft inmiddels een contract gesloten met Ohra. Saxion Hogescholen gaan in zee met Salland. (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?