Terug naar overzicht

Academieraad klaagt over gebrekkige communicatie

De communicatie binnen de Academie voor Marketing in Den Bosch is ‘onder de maat’, concludeerde de academieraad gistermiddag. Er bestaat onduidelijkheid over de majors en minors, het Leer en Innovatiecentrum (LIC) en de op handen zijnde verbouwing van de medewerkerskamers.

Docent en raadslid Geert Swinkels woonde onlangs een informatiebijeenkomst bij over hoe Fontys Hogescholen invulling geeft aan de major-minorstructuur. ‘Ik weet momenteel beter hoe Fontys ermee omgaat, dan hoe het er bij Avans aan toegaat’, stelde hij tijdens de vergadering. Het steekt hem dat er in het personeelsplan, dat werd besproken, slechts vijf regels over het onderwerp communicatie staat.

In het stuk staat dat er een keer per maand een nieuwsbrief komt, e-mail een belangrijk communicatiekanaal is en er alleen in bijzondere gevallen brieven worden gestuurd of plenaire bijeenkomsten worden gehouden. Daarnaast zijn vergaderingen van opleidingsteams en informele gesprekken ganbare communicatiemiddelen.

Ook studenten in de academieraad haalden voorbeelden van gebrekkige communicatie aan. Volgens hen zijn sommige docenten moeilijk bereikbaar en reageren zij niet of laat op e-mails. En een groep studenten op bedrijfsbezoek had een verkeerd adres opgekregen. ‘Moesten we aan de andere kant van Eindhoven zijn.’
Docentraadslid Ingrid van Kempen krijgt geregeld studenten over de vloer met vragen die voor afwezige collega’s zijn bedoeld. ‘Hoe moet dat straks als we met z’n zessen op een kamer zitten? Degenen die aanwezig zijn, zijn de pineut’, stelde ze tijdens de vergadering.

Peer van Hoof, directeur van de Academie voor Marketing, kan zich de kritiek deels voorstellen. Maar het is noodzakelijk dat de directie over de juiste informatie beschikt om die te kunnen communiceren, werpt hij tegen. Wat betreft het LIC, de brede bachelor en de verbouwing is die informatie nog niet beschikbaar of zitten besluiten nog in de pen. (GR)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?