Terug naar overzicht

Avans- en Fontys-juristen buigen zich samen over onderwijswet

Een unicum, zo wordt gezegd. Juristen van Avans, Fontys en de Juridische Hogeschool bekijken gezamenlijk de nieuwe wet op het hoger onderwijs en onderzoek (WHOO).

Zo’n tien juristen van de drie hogescholen pluizen gezamenlijk de wettekst na. ‘Meestal doen de hogescholen dat allemaal apart’, zegt Carin Zandbergen, onderwijsjurist en directielid van de Juridische Hogeschool Avans-Fontys.
Het idee voor deze aanpak kwam tijdens een bespreking over het studentenstatuut van de Juridische Hogeschool. Omdat die een samenwerkingsverband is van Avans Hogeschool en Fontys Hogescholen, vergeleek men de statuten van beide instellingen.

Na de inventarisatie komt de groep met voorstellen voor de verschillende hogeschoolbesturen. ‘We willen met een draaiboek komen waarin de veranderingen staan en wat die voor de organisaties betekenen’, vertelt zij.
De nieuwe onderwijswet heeft grote gevolgen voor de studenten en instellingen, zegt Zandbergen. Zo biedt de wet de mogelijkheid tot strengere straffen voor frauderende studenten. Ook is er sprake van de invoering van een leerrechtensysteem (een soort strippenkaart voor onderwijs), waardoor studenten kunnen shoppen bij andere instellingen. Daardoor moet de administratie van de hogescholen anders ingericht worden, oppert zij.

De WHOO moet straks de huidige wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) vervangen. De wet is vorig jaar november door de regering aangenomen en ligt nu ter advisering bij de Raad van State. (GR)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?