Terug naar overzicht

Betaalde lio-stages schaarser

Het wordt voor pabo-studenten steeds moeilijker om een betaalde stageplek te vinden. In 2005 waren er in het basisonderwijs 1683 ‘lio-plekken’ voorhanden, terwijl dat er in 2004 nog 2064 waren. ‘Een treurige ontwikkeling’, vindt onderwijsbond AOb.

De teruggang blijkt uit onderzoek van het ministerie van OCW en het instituut ITS van de Radboud Universiteit. De betaalde stage voor leraren in opleiding werd tien jaar geleden ingevoerd om de zogeheten praktijkschok voor beginnende docenten te verkleinen. Anders dan gewone stagiairs staan de vierdejaarsstudenten die een lio-traject doorlopen voor de helft van de tijd volledig zelfstandig voor de klas, maar worden ze door collega’s wel begeleid bij hun beginnersproblemen. De rest van de tijd besteden ze aan hun studie.

De AOb vermoedt dat basisscholen geen geld meer over hebben voor lio’s nu het onderwijzerstekort over zijn hoogtepunt heen is en er weer meer onbetaalde stagiairs beschikbaar zijn. In het Onderwijsblad van deze week verwijt bestuurslid Liesbeth Versteggen schoolbesturen daarom een kortetermijnvisie. ‘Willen we het beroep van leraar kwalitatief goed houden, dan hoort daar voor alle vierdejaars een lio-stage bij.’ (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?