Terug naar overzicht

Cadetten schuiven aan bij Integrale Veiligheid

Een elftal cadetten van de Nederlandse Defensie Academie (NLDA) schuift vanmiddag aan in de collegebanken. Zij beginnen aan de deeltijdopleiding Integrale Veiligheid in Den Bosch.

Het is het eerste concrete resultaat van een samenwerkingsovereenkomst van de NLDA en Avans Hogeschool. De student-cadetten krijgen een halfjaar vrijstelling omdat ze tevens een opleiding tot militair volgen. Zij vormen een eigen klas en hebben een eigen klassendocent. Hierdoor kunnen de ervaringen van deze eerste lichting militairen in spe goed in de gaten worden gehouden.

‘In de toekomst willen we een structurele instroom van de NLDA’, zegt Ad Teuwen, voorzitter van de Onderwijscommissie deeltijdopleidingen bij de Academie voor Management en Bestuur in Den Bosch. De instroom van elf personen valt hem niet tegen. ‘Voor een eerste keer is dat een redelijk aantal.’

De NLDA is ontstaan uit een samenvoeging van de Koninklijke Militaire Academie (KMA), Koninklijk Instituut voor de Marine (KIM), het Instituut Defensie Leergangen (IDL) en de Faculteit Militaire Wetenschappen (FMW). De clusters krijgswetenschappen en bedrijfs- en bestuurswetenschappen van de FMW zijn gevestigd aan de De La Reyweg, naast Avans-locatie Hogeschoollaan in Breda. In mei vorig jaar organiseerden Avans samen met de KMA en KIM een studiedag met de bedoeling om verdere samenwerking te onderzoeken. (GR)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?