Terug naar overzicht

CDA: ook taaltoets voor instromende pabo-studenten

Tweede-Kamerlid Jan de Vries (CDA) vindt dat pabo-studenten behalve een rekentoets ook een taaltoets moeten afleggen voor ze aan hun opleiding beginnen. Minister Van der Hoeven (Onderwijs) sluit een ‘spelling- en grammaticatoets’ niet uit.

Woensdag zei de minister tijdens het kameroverleg dat ze geen voorstander is van een algemene taaltoets voor onderwijzers in spe omdat het eindexamen Nederlands wat haar betreft voldoende garanties biedt. Toch voegde ze daar in één adem aan toe dat samen met de opleidingen wel kan worden bekeken of niet ook het niveau van spelling en grammatica vooraf moet worden getoetst.
De PvdA is daar geen voorstander van. Woordvoerder Mariët Hamer waarschuwde dat het niet de bedoeling kan zijn dat alle vakken die in het voortgezet onderwijs geëxamineerd zijn straks opnieuw getoetst worden in het hoger onderwijs. ‘Het beeld van de pabo is al zo negatief. Als straks ook nog het idee ontstaat dat je eerst twintig toetsen moet doen voor je aan de opleiding mag beginnen, wordt er straks niemand meer leraar.’ Ze vindt dat de oplossing voor de problematiek vooral moet worden gezocht in het basis- en voortgezet onderwijs.

Overigens verzekerde minister Van der Hoeven de kamerleden nog eens dat de eerder afgesproken rekentoets beslist geen selectie aan de poort is. Studenten kunnen pas worden geweigerd aan de pabo als ze de rekentoets ook na een jaar niet halen. Dan krijgen ze een negatief bindend studieadvies. (HC/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?