Terug naar overzicht

Chemie krijgt minor scheidingstechnieken

Studenten aan de Academie voor de Technologie van Gezondheid en Milieu in Breda kunnen in de toekomst kiezen voor een minor scheidingstechnieken. Het lectoraat ontwerpt op dit moment het onderwijsprogramma. Dat zei lector Henk Claessens 27 januari tijdens zijn lectorale rede ‘Over de rol van de analytische scheikunde in de samenleving’.

Tijdens zijn lezing benadrukte Claessens het belang van chemie in onder meer industriële productieprocessen en bij het opsporen van misdrijven. Hij verwacht dan ook goede kansen op de arbeidsmarkt in dit vakgebied voor toekomstige hbo-ingenieurs.

Naast het ontwikkelen van de minor, richt het lectoraat zich op onderzoek. Als hogescholen een onderzoeksrol willen vervullen, moet er een cultuuromslag plaatsvinden, zei Claessens. ‘Onderzoekers moeten de ruimte krijgen om onderzoek te doen en niet te zeer worden belemmerd door schema’s en strakke roosters.’
Hij schaart zich daarmee achter het rapport over de onderlinge verhouding tussen wetenschappelijk onderzoek en onderzoek op hbo-niveau. Een belangrijke conclusie daaruit was dat er pas sprake kan zijn van een volwaardig onderzoeksniveau als bepaalde randvoorwaarden zijn vervuld, zoals geldstroom, hoogwaardige onderzoeksmiddelen, kwaliteit van docenten en institutionele samenwerking. Binnen het lectoraat is inmiddels gestart met het eerste promotie-onderzoek. (MvH)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?