Terug naar overzicht

Cijferregistratie soms weer ‘ouderwets’ door academie zelf

De cijferverwerking, die sinds vorig jaar was gecentraliseerd, wordt door sommige academies weer ‘ouderwets’ zelf uitgevoerd. Het is een tussenoplossing voor de problemen met de registratie van studentencijfers. Volgend schooljaar wordt het nieuwe registratiesysteem Osiris ingevoerd. Dan moeten de strubbelingen verleden tijd zijn.

Vorig schooljaar en ook dit schooljaar is vooral door studenten van de economische academies in Breda veel geklaagd over de cijferregistratie: te laat en veel fouten.
De Dienst Personele en Administratieve Ondersteuning (DPAO) ging vorig jaar voor de Bredase en Tilburgse academies centraal de cijferregistratie uitvoeren. Daarvoor deden academies dat zelf. Volgens verantwoordelijk coördinator Thom van den Brule kwamen allerlei problemen bij elkaar. De dienst kreeg te maken met verschillende registratiesystemen, waar sommige medewerkers nog nooit mee gewerkt hadden. Bovendien heeft iedere academie een eigen inrichting van het onderwijsprogramma, andere codes voor de vakken en iedere docent een eigen manier om cijfers aan te leveren. ‘Het is voorgekomen dat we een papiertje met cijfers kregen waar alleen boven stond: “Engels, eerste jaar”.’
‘Je kunt uitleggen waardoor het komt, maar de student heeft daar natuurlijk geen boodschap aan’, vindt Van den Brule. ‘Daarom hebben we nu tijdelijke oplossingen bedacht.’
De Academie voor Marketing en Business Management doet de registratie nu bijvoorbeeld voorlopig weer zelf. Bij de Academie voor Algemeen en Financieel Management komt iemand van DPAO een aantal uren per week ter plekke de cijfers invoeren. Met deze en andere tijdelijke maatregelen wil de dienst de cijferregistratie zo snel mogelijk weer op orde krijgen.
De problemen spelen alleen in Breda. Daar wordt onder meer het registratiesysteem Volg+ gebruikt, dat alleen door de administratie handmatig, cijfer voor cijfer, ingevuld kan worden. In Den Bosch wordt met Progress gewerkt. Docenten kunnen daarin zelf hun cijfers invoeren en studenten kunnen er ook direct bij. Er zijn geen ‘ruisbevorderende’ tussenschakels.
In de loop van volgend schooljaar wordt voor heel Avans het cijferregistratiesysteem Osiris ingevoerd, een modernere en uitgebreidere versie van Progress. Tegen die tijd moet er een zekere uniformiteit zijn in onder meer de coderingen van vakken en de inrichting van onderwijsprogramma’s, waardoor de gehele registratie makkelijker centraal kan worden uitgevoerd. Van den Brule verwacht dat de cijferregistratieperikelen dan voorbij zijn. (PM)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?