Terug naar overzicht

Door onderlinge hulp langer zelfstandig wonen, ondanks gebreken

In Amerika, Duitsland en Denemarken zijn clubjes van ouderen die hebben afgesproken dat ze elkaar helpen, in opkomst. Zo kunnen ze langer zelfstandig blijven wonen. Ook in Nederland bestaan dit soort verenigingen. Ben Slijkhuis, directeur van het Nederlands Platform van Ouderen in Europa, houdt hierover morgen een lezing bij Avans in Breda.

‘Bij innovatieve woonvormen om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen, wordt vaak gedacht aan hulpmiddelen in huis, maar het oprichten van dit soort verenigingen, is er ook een voorbeeld van’, zegt lector Gerontologie Ria Wijnen. ‘Je kunt bijvoorbeeld afspreken dat iemand de boodschappen voor je doet, als je dat zelf niet meer kunt en dat jij dan iets terug doet. Je kunt dat organiseren, waardoor gemeenschappen ontstaan van mensen die elkaar helpen.’ In Nederland bestaat onder meer LETS (Local Exchange Trading System), dat op zich niet speciaal voor ouderen is bedoeld, maar waarbij deelnemers wel diensten ruilen.
Gee de Wilde, onder meer secretaris van de voormalige Taskforce Vermaatschappelijking Geestelijke Gezondheidszorg, opent om 14.15 uur het congres. Na een welkomstwoord door Ria Wijnen houdt docent Gezondheidszorg Henk de Haas om 14.30 uur een ’theatrale introductie’. Na een pauze vindt om 15.15 uur de presentatie van Slijkhuis plaats. Daarna is er gelegenheid voor discussie en om 16.30 uur is de afsluiting met een borrel.
De lezing past in een reeks van congressen die de lectoraten Gerontologie en Vermaatschappelijking in de Zorg dit collegejaar houden. Het thema is dit keer ‘Innovatieve Woonvormen’. Van de eerdere congressen is een bundeltje uitgebracht dat Wijnen morgen overhandigt aan Marja Kamsma, lid van de Raad van Bestuur van Avans Hogeschool.
De conferentie wordt gehouden in lokaal C032 en CO33 op de locatie Hogeschoollaan in Breda. De toegang is gratis. (PM)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?