Terug naar overzicht

Fouten bij uitbetalen salaris januari

Door fouten van het bedrijf Pink Roccade ontvingen talloze medewerkers van hogescholen, waaronder ruim 1500 personen van Avans, deze week een onjuist salaris. Voor een meerderheid gaat het om enkele euro’s te weinig, maar de bedragen kunnen oplopen tot honderden euro’s. De hogeschool probeert de schade te herstellen.

Bij zo’n 450 medewerkers zijn per abuis bedragen ingehouden op het salaris van januari die variëren van een paar tientjes tot honderden euro’s en in uitzonderlijke gevallen om meer. Bij afwijkingen van meer dan tien procent van het netto salaris – ruim negentig personen – krijgen de gedupeerden een dezer dagen een nabetaling. Zij worden hiervan telefonisch op de hoogte gesteld. De definitieve verrekening vindt plaats met het salaris in februari.
Het gaat hier om mensen die in de tweede helft van vorig jaar vergoedingen hebben ontvangen voor bijvoorbeeld dienstreizen, sommige jubilea-uitkeringen en gratificaties. De ontvangen (netto) bedragen zijn onterecht (bruto) ingehouden op het salaris.

Nog eens 1200 personeelsleden ontvingen een bedrag tot tien euro minder dan waarop zij recht hebben (overigens kreeg een klein aantal iets teveel betaald). De oorzaak hiervan is een foutieve berekening van de premies voor de sociale verzekering en zorgverzekering. Het verschil zal met het salaris van februari gecorrigeerd worden.

De Diensteenheid Personele en Administratieve Ondersteuning (DPAO) van Avans controleerde in de loop van januari of Pink Roccade, het bedrijf dat de salarissen van veel hbo-instellingen verwerkt, de wijzigingen op een correcte manier doorvoerde. Hieruit bleek dat er fouten in het systeem voorkwamen. ‘Pink Roccade heeft niet alle systeemfouten tijdig kunnen herstellen, waardoor niet iedereen een correct salaris ontvangt’, schrijft DPAO in een bericht op intranet. Dick te Boekhorst, directeur van DPAO/P&O van Avans, weet de precieze oorzaak niet.

Alle medewerkers van Avans Hogeschool krijgen een dezer dagen een brief waarin zij geïnformeerd worden over de omissie. Vandaag verschijnt een reeds langer geplande speciale editie van het personeelsblad InfoPZ met tekst en uitleg over de salarisstrook.

De fout is des te pijnlijker omdat in januari op de salarisstrook zichtbaar zou moeten worden wat de financiële gevolgen zijn van de nieuwe zorgverzekering en wijzigingen in het hbo-salarissysteem. ‘Dat klopt’, erkent Te Boekhorst. ‘De inzichtelijkheid wordt hiermee niet vergroot.’ Hij stelt dat de hogeschool niets te verwijten valt. ‘Wij hebben de mensen die het betreft meteen opgespoord en actie ondernomen.’
DPAO biedt in de brief, namens Pink Roccade, verontschuldigingen aan voor deze gang van zaken. (GR)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?