Terug naar overzicht

‘Geen onderwijshervorming voor het nut bewezen is’

Onderwijsvernieuwing moet een stuk voorzichtiger. Nieuwe leerconcepten zouden voor invoering eerst uitgebreid moeten worden getest. Medicijnen worden ook pas toegestaan nadat ze werkzaam blijken.

Dat stelt de Onderwijsraad in een advies over aanpassingen in het onderwijs. Als voorbeeld noemt de raad het competentieleren dat in het beroepsonderwijs in ijltempo is ingevoerd, terwijl het succes van de formule zeker niet gegarandeerd is. Een planmatige, gefaseerde aanpak was volgens de raad beter geweest, maar daar is wel een cultuuromslag voor nodig. De Onderwijsraad verwijst naar het buitenland, waar vooronderzoek naar de effecten van vernieuwing gebruikelijker is.
Het is aan minister Van der Hoeven om te bepalen hoe hoog ze het onderzoek naar de noodzaak van onderwijsvernieuwing op de agenda zet. Zij moet er volgens de raad voor zorgen dat onderzoekers en instellingen met het evidence based learning aan de slag gaan.

De Onderwijsraad heeft zich in het advies geconcentreerd op het voortgezet onderwijs en het mbo. ‘Daar zijn op dit moment de meeste veranderingen gaande. De huidige discussie rond het competentiegerichte leren in het hbo is niet aangehaald, maar eigenlijk geldt het pleidooi voor nutonderzoek voor het hele onderwijs’, laat een woordvoerder weten. ‘Ook de universiteiten zouden dit op moeten pikken, want het onderwijskundige onderzoek staat op dit moment te ver af van de beroepspraktijk. Daar moet verandering in komen en niet alleen via nieuwe programma’s: wij vinden het minstens zo belangrijk dat de resultaten die er al zijn toegankelijk worden gemaakt voor de praktijk.’ (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?