Terug naar overzicht

Hogescholen noemen zich university of applied sciences

De HBO-raad geeft het goede voorbeeld: voortaan heet de koepelorganisatie van hogescholen over de grens Association of universities of applied sciences. Individuele hogescholen zullen volgen.

‘De positie van hogescholen was in het buitenland niet erg duidelijk’ zegt een woordvoerder van de HBO-raad. ‘Het binaire systeem wordt niet overal begrepen. Daarom hebben we van internationaliseringsorganisatie Nuffic en het ministerie van OCW het verzoek gekregen om daar wat aan te doen. De term university of applied sciences is een duidelijke definitie van waar hogescholen mee bezig zijn. De Duitse Fachhochschulen noemen zich over de grens ook zo.’
Hogescholen zijn niet verplicht om voor de naam te kiezen. Fontys Hogescholen kondigde deze week als eerste aan in het buitenland voor university of applied sciences door te willen gaan.
De Raad van Bestuur van Avans Hogeschool heeft eveneens besloten in de nieuwe lijn mee te gaan. Bij de totstandkoming van Avans is de naamgeving in het Engels aan de orde geweest. Toen werd besloten zich in het buitenland als ‘university of professional education’ te presenteren. Die aanduiding zal dus veranderen.

Het lijkt niet waarschijnlijk dat de naam alle onduidelijkheid over het binaire stelsel wegneemt. De bètafaculteit van de Universiteit Utrecht bijvoorbeeld heeft een Utrecht School of Applied Science (zonder meervouds-s), die een brug wil vormen tussen bètastudenten en het bedrijfsleven. Bij de HBO-raad is men daarvan op de hoogte. ‘Maar discussie over de buitenlandse naam van hogescholen hou je altijd.’ (TdO/HOP, FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?