Terug naar overzicht

Inholland regelt microkrediet voor student-ondernemers

Om het ondernemerschap onder studenten te stimuleren, heeft Hogeschool Inholland een nieuw wapen ingezet: het microkrediet. Studenten kunnen voor een periode van twee jaar maximaal 18.000 euro lenen, mits ze een goed businessplan kunnen voorleggen.

De leningen worden verstrekt door de Rabobank Rotterdam. Die stelt jaarlijks 180.000 euro beschikbaar. Hogeschool Inholland investeert eenmalig een euroton in het project, om eventuele verliezen voor de Rabobank af te dekken. De microkredieten zijn bestemd voor studenten van de School of economics van Inholland Rotterdam, die de masterclass ‘ondernemerschap’ volgen en afstuderen met de oprichting van een eigen bedrijf. Maar ook bedrijfskundestudenten van de School of agriculture and technology van Inholland Delft kunnen er gebruik van maken.

Studenten die voor een krediet in aanmerking willen komen, worden in eerste instantie geselecteerd door de hogeschool. Aan de hand van de bedrijfsplannen besluit de Rabobank uiteindelijk of een starter daadwerkelijk een lening krijgt. Om het geheel in goede banen te leiden, gaat de Rabobank gastcolleges bedrijfsfinanciering bij Inholland verzorgen.
Bij het ministerie van OCW is positief op het experiment gereageerd. Arbeidsmarktonderzoek van het Maastrichtse instituut ROA toonde in september aan dat slechts drie tot vier procent van de bijna afgestudeerde hbo’ers en academici een eigen bedrijf wil oprichten.

Het project is niet in strijd met de in juni opgestelde regels die het speculeren met overheidsgeld moeten tegengaan, verzekert een woordvoerder van Inholland. ‘Het geld dat we beschikbaar hebben gesteld, is afkomstig uit een steunfonds. Het is privaat geld, zodat we het project ook niet bij OCW hoeven te melden.’
Rutte stuurde afgelopen zomer een brief naar de Tweede Kamer, waarin hij aankondigde dat commerciële nevenactiviteiten van hogescholen en universiteiten niet langer ontplooid mogen worden met belastinggeld. Ook garant staan voor investeringen mag niet meer met publieke middelen. De staatssecretaris maakt een uitzondering voor bijzondere innovatieve projecten. (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?