Terug naar overzicht

ISO spijkert kennis bestuurlijk actieve studenten bij

Studentenbond ISO heeft vorige week de deuren van zijn kenniscentrum voor bestuur en medezeggenschap geopend. Studenten die lid zijn van een inspraakorgaan kunnen zich daar laten voorlichten en bijscholen.

Als het aan staatssecretaris Rutte ligt, plaatst de overheid zich de komende jaren wat meer op afstand, en nemen goed ingevoerde medezeggenschapsraden een belangrijk deel van de controle op universiteiten en hogescholen over. Dat is zeker voor studenten geen eenvoudige taak en dus gaat het kenniscentrum daarbij helpen.
Het centrum is bedoeld voor alle bestuurlijk actieve studenten en niet alleen voor degenen die via een organisatie aan het ISO gelieerd zijn. Voorzitter Evelien van Roemburg: ‘Dit centrum moet een breed draagvlak hebben. Wel ligt het voor de hand dat studenten die bij het ISO betrokken zijn korting krijgen voor cursussen, voor zover die niet gratis worden aangeboden.’

Het ISO draagt de kosten van het kenniscentrum voor bestuur en medezeggenschap voorlopig zelf. Van Roemburg: ‘Zolang we scherpe keuzes maken, is dat goed te doen. Maar ik sluit niet uit dat we VSNU en HBO-raad in de toekomst om een bijdrage vragen.’ (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?