Terug naar overzicht

Joke Hageman projectleider accreditatie Milieukunde

Joke Hageman coördineert de accreditatie van de opleiding Milieukunde in Breda. Zij ‘deed’ onlangs de accreditatie bij Fysiotherapie. Deze opleiding kreeg van de accreditatiecommissie heel mooie punten in haar eindrapport.

Omdat Milieukunde in september geaccrediteerd moet worden, is Hageman nu aangesteld om de kwaliteitszorg van deze opleiding in kaart te brengen en te verbeteren.
Milieukunde stond er bij het laatste bezoek van de visitatiecommissie, vier jaar geleden, niet zo goed voor. Afgelopen november was er een ‘vervolgbezoek’. Er was verbetering, maar nog wel kritiek op met name de ‘samenhang in het programma’. Hageman denkt dat die samenhang inhoudelijk best in orde is, maar nog niet goed wordt uitgedragen. ‘Het moet gaan leven bij docenten en studenten.’
Om geaccrediteerd te kunnen worden, is het volgens Hageman van belang dat alle processen van de kwaliteitszorg goed beschreven worden. ‘Bij elke opleiding worden constant kwaliteits- en verbeteringsplannen gemaakt. Maar ze moeten ook opgeschreven en uitgewerkt worden, zodat er beleid op kan volgen. Als je bijvoorbeeld studentevaluaties houdt, moet je de resultaten terugkoppelen naar de studenten, anders verliezen zij de motivatie om nog aan de enquêtes mee te doen. Dat dit ook gebeurt, kun je bijvoorbeeld vastleggen in checklisten’, zei ze vandaag tijdens de vergadering van de medezeggenschapsraad van de academie. De academieraad had haar uitgenodigd om uitleg te geven over haar werkzaamheden.
Hageman is ook aangesteld als voorzitter van de commissie kwaliteitszorg van de Academie voor de Technologie van Gezondheid en Milieu in Breda, waar Milieukunde onder valt. Ook Biologie & Medisch Laboratoriumonderzoek (BML), Chemie en, sinds kort, Chemische Technologie horen bij die academie.
Chemie en BML zijn onlangs geaccrediteerd. Daar is de beschrijving van procedures om de kwaliteit te waarborgen, al in gang gezet, aldus Hageman. Zij gaat er nu voor zorgen dat de procedures van de verschillende opleidingen op elkaar worden afgestemd.
Hageman besteedt één dag per week aan haar taken bij de ATGM. Daarnaast is zij werkzaam bij de Academie voor Gezondheidszorg. (PM)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?