Terug naar overzicht

Kamer: pabo alleen toegankelijk met examenvak wiskunde

Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt dat wiskunde een verplicht examenvak moet blijven voor scholieren die naar de pabo willen. Ze is bang dat het rekenniveau van pabo-studenten anders nog lager wordt.

Uit een nieuw ontwikkelde rekentoets van het Cito bleek onlangs dat meer dan de helft van de onderwijzers in spe bij aanvang van hun studie slechter rekenen dan een goede basisschoolleerling uit groep 8. Het slechtst scoorden pabo-studenten met een mbo-diploma. Van hen haalde driekwart de toets niet.
Ondanks het al jaren lage rekenniveau van beginnende pabo-studenten houdt minister Van der Hoeven van Onderwijs vast aan haar plan om het vak wiskunde vanaf 2007 niet langer verplicht te stellen binnen het examenprofiel cultuur & maatschappij. Ze vindt dat de pabo’s er zelf voor moeten zorgen dat zwakke studenten worden bijgespijkerd. Lukt dat niet binnen een jaar, dan moeten die studenten hun opleiding staken.
Maar PvdA-Kamerlid Mariët Hamer – en met haar de onderwijswoordvoerders van VVD, SP en D66 – vindt dat onvoldoende. Ze wijst erop dat ook de pabo’s zelf willen dat wiskunde een verplicht eindexamenvak blijft. Hamer: ‘Mbo’ers en zij-instromers die niet aan die eis voldoen, moeten wat ons betreft een bijspijkerprogramma volgen en de rekentoets afleggen voordat ze aan de opleiding beginnen.’

De Hogeschool Inholland biedt die mogelijkheid sinds kort, al zijn de bijspijkercursussen er niet verplicht.

Op 19 januari overleggen Tweede Kamer en minister over de herziening van de tweede fase van het voortgezet onderwijs. (HC/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?