Terug naar overzicht

Kamer wil eerder meer dan minder uren wiskunde

De Tweede Kamer wil niet dat havo- en vwo-leerlingen de komende jaren minder uren wiskundeles krijgen. Daarmee zijn de hervormingsplannen van minister Van der Hoeven op losse schroeven komen te staan.

Per augustus 2007 wil de minister het aantal verplichte uren wiskunde met dertig procent terugbrengen en het vak wiskunde uit het havo-examenprofiel cultuur & maatschappij halen. Daarvoor in de plaats kan het voortgezet onderwijs twee nieuwe keuzevakken aanbieden: het verdiepende wiskunde D en het brede bètavak ‘natuur, leven en techniek’. Niet alle scholen gaan deze vakken aanbieden, al zal de minister dit wel stimuleren.

Een kamermeerderheid is bang dat de ontwikkeling en invoering van de nieuwe keuzevakken niet snel genoeg zal gaan. Tot die tijd zou het aantal verplichte uren wiskunde in elk geval gelijk moeten blijven, vindt de PvdA. De kleinste regeringspartij D66 wil zelfs dat de scholen meer uren wiskunde gaan aanbieden. In het profiel natuur & techniek van 520 naar 600 uur, ten koste van het aantal vrije keuze-uren.

De Tweede Kamer lijkt hiermee gehoor te geven aan de klachten van hogescholen en universiteiten, maar ook van studenten en scholieren, dat het niveau van het wiskundeonderwijs nu al te laag is. Dat zou onder meer blijken uit de aanhoudend gebrekkige rekenvaardigheid van pabo-studenten. Over dat laatste volgt vanmiddag nader overleg in de Kamer, als de lerarenopleidingen op de agenda staan. Het debat over het wiskundeonderwijs wordt over anderhalve week in tweede termijn voortgezet. (HC/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?